A great deal of nghĩa là gì

– Many hoặc much hay đứng trước danh tự. Many đi với danh trường đoản cú đếm được với much đi với danh từ bỏ không đếm được:

Example : She didn’t eat much breakfast.

Bạn đang xem: A great deal of nghĩa là gì

(Cô ta ko ăn sáng nhiều)

There aren’t many large glasses left.(Không còn lại các cốc lớn).

– Tuy nhiên much of có thể đi với thương hiệu fan cùng thương hiệu địa danh:

Example: I have sầu seen too much of Howard recently.(Gần phía trên tôi tốt gặp Howard)

Not much of Denmark is hilly.(Đan mạch không có mấy đồi núi)

– Many/much of + determiner (a, the, this, my… ) + noun.

Example: You can’t see much of a country in a week.

(Anh cấp thiết biết các về một nước trong tầm một tuần đâu.)

– Many cùng much sử dụng các trong câu che định và câu nghi ngờ, trong câu xác định có thể sử dụng những các loại trường đoản cú khác ví như plenty of, a lot, lots of… nhằm sửa chữa thay thế.

Example: How much money have you got? I’ve sầu got plenty.He got lots of men friends, but he doesn’t know many women.

– Tuy vậy vào giờ đồng hồ Anh, much và many vẫn được dùng thông thường trong câu khẳng định.

Example: Much has been written about the causes of unemployment in the opinion of many economists.

– Much dùng nlỗi một phó từ (much đứng trước rượu cồn từ cơ mà che khuất very với sau cấu tạo tủ định của câu):

Example: I don’t travel much these days. (much = very often)

I much appreciate your help. (much=highly)

– Much too much / many so many (để dấn mạnh) sử dụng độc lập sau mệnh đề thiết yếu, trước danh từ nhưng nó bửa ngữ.

Example: The cost of a thirty-second commercial advertisement on a television show is $300,000, much too much for most business.

– Many a + singular noun + singular verb: Biết bao nhiêu.

Example: Many a svào man has disheartened before such a challenge.(Biết bao nam giới trai tcố kỉnh khiếu nại đang nản lòng trước một thử thách nhỏng vậy)

– Many’s the + smt that / sb who + singular verb

Example: Many’s the student who couldn’t follow the post-graduate courses at universities & colleges under the pressure of money.(Biết từng nào sinc viên đang không thể theo học tập những ngôi trường ĐH cùng CĐ vì chưng thiếu thốn chi phí.

2. Phân biệt alot/ lots of/ plenty/ a great deal cùng với many/ much 

– Các thành ngữ trên đều sở hữu nghĩa tương đương với much/ many (nhiều) và most (nhiều phần). A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal).

– Không gồm khác nhau gì mấy thân a lot of cùng lots of. Chủ ngữ chủ yếu sau hai thành ngữ này đã quyết định vấn đề chia hễ từ.

a lot of | uncountable noun + singular verblots of | plural noun + plural verb

Example: A lot of time is needed khổng lồ learn a language.

Lots of us think it’s time for an election.

– Plenty of được dùng phổ cập trong informal English.

Example: Don’t rush, there’s plenty of time.

Plenty of shops take checks.

– A large a mount of = a great khuyến mãi of + non-count noun (formal English)

Example: I have sầu thrown a large amount of old clothing.

Mr Lucas has spent a great deal of time in the Far East.

Xem thêm: How Do I Fix Api - Error The Program Can'T Start Because Api

– A lot cùng a great khuyễn mãi giảm giá rất có thể được dùng làm phó từ cùng địa điểm của chính nó là ở cuối câu.

Example: On holiday we walk và swim a lot.

The gorvernment seems to change its mind a great khuyến mãi.

3. More và most

– More + noun/noun phrase: cần sử dụng như một định ngữ

Example: We need more time.

More university students are having to lớn borrow money these day.

– More + of + personal/geographic names

Example: It would be nice to see more of Ray và Barbara.

– More of + determiner/pronoun (a/ the/ my/ this/ him/ them…)

Example: He is more of a fool than I thought.

– One more/ two more… + noun/ noun phrase

Example: There is just one more river to lớn cross.

Nhưng đề nghị sử dụng cardinal number (số đếm) + noun + more (Five sầu dollars more) giả dụ more mang nghĩa ngoài ra.

Example: He has contributed $50, và now he wants to contribute $50 more.

– Most + noun = Đa phần, nhiều số

Example: Most cheese is made from cow’s milk.– Most + determiner/ pronoun (a, the, this, my, him…) = Hầu hết…

Example: He has eaten 2 pizzas and most of a cold chicken.

– Most cũng rất được dùng nạm mang đến một danh từ, giả dụ nghỉ ngơi trên, danh từ hoặc nhà ngữ đó đã được nói tới.

Example: Some people had difficulty with the lecture, but most understood.

– Most + adjective sầu khi có nghĩa very (không phổ biến)

Example: That is most kind of you.

4. Long và (for) a long time

– Long được dùng trong câu hỏi và câu bao phủ định.

Example: Have you been waiting long?

– (for) a long time dùng trong câu khẳng định

Example: I waited for a long time, but she didn’t arrive sầu.

– Long cũng rất được sử dụng trong câu xác định Lúc đi với: too, enough, as, so

Example: The meeting went on much too long.

– Long before (thọ trước khi)/ long after (mãi sau khi)/ long ago (từ thời điểm cách đây vẫn lâu)

Example: We used to live sầu in Paris, but that was long before you were born.

– Long với vai trò phó từ phải kê sau trợ cồn từ, trước đụng từ chính:

Example: This is a problem that has long been recognized.

– All (day/ night/ week/ year) long = suốt cả…

Example: She sits dreaming all day long

– Before + long = Ngay bây giờ, chẳng bao lâu nữa

Example: I will be back before long

– Trong câu bao phủ định for a long time (sẽ lâu, trong một thời hạn dài) không giống với for long (nđính, không dài, chốc lát)

Example She didn’t speak for long.

Trên đó là rành mạch giữa Much, More, A lot of, Lots of với những phương pháp sử dụng sệt biệc. Hi vọng phần ngữ pháp cho tất cả những người mất gốc này sẽ giúp đỡ ích chúng ta vào vấn đề ôn thi TOEIC. Quý khách hàng cũng có thể xem phần đa phần ngữ pháp mất cội khác tại đây.