Add on domain là gì

1. Subdomain:

1.1 Subtên miền là gì?:

Subdomain: làdomaincontồntạitrongdomainchínhvàsửdụngthưmụclưutrữkhácthưmụcvớidomainchính.

Bạn đang xem: Add on domain là gì

Vídụ: ta có domainlab.mathienky.comthì trong đó:Domainchínhlàmathienky.comSubdomain làlab.mathienky.com

Khitruycậptrìnhduyệtvớisubdomainthìchúngtasẽnhậnđượcnộidungcủatrangsubdomain name.

*

1.2 Cách thông số kỹ thuật Subdomain:

CáchcấuhìnhsubdomainvớicPanel:

-LoginvàocPanelthông quatàikhoảnởtrungtâmkháchhàng(https://secure.mathienky.com/ac/index.php) hoặc đăng nhập trực tiếp theo lên tiếng chuyên môn hosting hỗ trợ tất cả dạng như sau:+ https://c9.mathienky.com/cpanel

+ User: xxx

+ Password: xxx

-ĐểtạoSubdomain kéo xuống mục DOMAINS -> Subdomains

-Tiếnhànhtạosubdomainvàthưmụcchứasourcechosubdomainvừachế tác --> Nhấn Create

-Hìnhảnhvídụtạosubdomainkiểm tra.seo-web.mathienky.com.infochodomainchínhlà seo-web.mathienky.com.info

*

Nhưvậylàchúngtađãtạoxongsubdomaintest.seo-web.mathienky.com.infochodomainchínhlà seo-website.mathienky.com.info

2. Addon Domain:

*

2.1 AddonDomain là gì?

Addon Domain chophépnhiềuwebsitechạytrênnhiềudomainkhácnhautrêncùng1accounthosting.

Xem thêm: Cách Xem Facebook Của Người Khác Khi Không Kết Bạn, Bị Ẩn, Cách Xem Ai Hay Vào Facebook Của Mình

AddonDomainlàmộtdomainmớisẽnằmchungvớidomainchínhnhưngcóthưmụclưutrữ khácvớidomainchủ yếu.

Vídụ:accounthostinghiệnđangcódomainmathienky.comchúngtacóthểtạorathêm1addondomainmớinhưlab.vncóthưmụclưutrữkhácvớidomainmathienky.com

KhichúngtatruycậpvàođịachỉAddonDomainsẽhiệnlênnộidungcủatrangAddonDomainmàchúngtamớitạo.

2.2 Cách thông số kỹ thuật Addon domain:

CáchcấuhìnhAddonDomainvớicPanel:

-LoginvàocPanelthông quatàikhoảnởtrungtâmkháchhàng(https://secure.mathienky.com/ac/index.php) hoặc singin trực tiếp theo sau đọc tin kỹ thuật hosting hỗ trợ gồm dạng nlỗi sau:+ https://c9.mathienky.com/cpanel

+ User: xxx

+ Password: xxx

-ĐểtạoSubdomain name kéo xuống mục DOMAINS -> Addon Domains

-Hìnhảnhvídụtạoaddondomainlab.vnchodomainchínhlàmathienky.com

*

Nhưvậylàchúngtađãtạoxongaddondomaintest-addon.com cùngvớidomainmathienky.comtrêncùng1accounthosting

3. Parked Domain:

*

3.1 ParkedDomain là gì?

Parkeddomainchophépchúngtachạymộtwebsitetrênnhiềudomainkhácnhau.Parkeddomainlàmộtdomainkhácvớidomain chínhnhưngcócùngcấutrúcthưmụcvớidomainbao gồm.

Vídụ:tacódomainchínhmathienky.comchúngtacóthểtạothêmmộtparkeddomainlab.com

Khichúngtatruycậpđịachỉmathienky.comhoặclab.comthìchúngtasẽnhậnđượcnộidunggiốngnhauởcả2domaintrên

3.2 CáchcấuhìnhParkedDomain:

CáchcấuhìnhParkedDomainvớicPanel:

-LoginvàocPanelthông quatàikhoảnởtrungtâmkháchhàng(https://secure.mathienky.com/ac/index.php) hoặc singin trực tiếp sau biết tin chuyên môn hosting cung ứng tất cả dạng nlỗi sau:+ https://c9.mathienky.com/cpanel

+ User: xxx

+ Password: xxx

-ĐểtạoParked DomainclickvàomụcDOMAINS --> Aliases

-Tiếnhànhtạoparkeddomain -->Create

Hìnhảnhvídụtạoparkeddomainlab.comchodomainchínhlàmathienky.com

*