An Tâm Tiếng Anh Là Gì

Thật là một toa dung dịch cho việc thoả nguyện, sự an tâm—để có được lòng hàm ân đầy soi dẫn chỗ một fan khác.

Bạn đang xem: An tâm tiếng anh là gì


What a prescription for contentment, for inner peace—lớn have inspired gratitude in another human being.
Ông đã có được sự an tâm bằng cách gọi lời của Thượng Đế cùng nhận được một sự làm chứng rằng đó là chân thiết yếu.
Chứng ngôn với sự an tâm của chúng ta cùng sự an lạc của chúng ta ban đầu với sự sẵn lòng để tin tưởng rằng Cha Thiên Thượng quả thật biết rõ nhất.
Our testimonies and our peace of mind & our well-being begin with the willingness to lớn believe that our Father in Heaven does indeed know best.
Cũng hãy hãy nhớ là nhu yếu lớn nhất của họ là phần đông điều mà lại tiền tài tất yêu thiết lập, tức tình yêu thương thơm, sự an tâm và lắp bó trong gia đình.
(Proverbs 23:4, 5, Good News Translation) Keep in mind, too, that our greatest needs are for things that money cannot buy —namely, love, emotional security, và family unity.
Vài hiền nhân cùng cao tăng làm việc chỗ trên đây, được Call là d. school họ kiến thiết một cuộc họp nhưng mà bạn có thể thực sự an tâm ra đi Lúc nó hoàn thành.

Xem thêm: " Break The Mould Là Gì ? Break The Mould Definition And Meaning


Some sage và repeatedly furry monks at this place called the d. school designed a meeting that you can literally step out of when it"s over.
Vài nhân từ nhân với cao tăng nghỉ ngơi nơi phía trên, được call là d.school họ thi công một cuộc họp mà chúng ta có thể thực sự an tâm ra đi khi nó kết thúc.
Some sage & repeatedly furry monks at this place called the d.school designed a meeting that you can literally step out of when it"s over.
Chị Tucker nói: “Chúng tôi luôn luôn luôn nhận được sức khỏe dưới bề ngoài của sự việc an ninh thanh thản và sự an tâm rằng toàn bộ các vấn đề phần lớn bên trong tay Chúa.
“We always received it in the khung of calming peace and reassurance that all things are in the Lord’s hands,” says Sister Tucker.
Relief, hope, và courage —these are some of the solid foundation stones on which our peace of mind is built.
Tôi có thể hiểu rằng Lúc đứa nhỏ tuổi bố tuổi của công ty chúng tôi thì thầm cùng với người mẹ nó cùng nói đến bà nghe về thời đau buồn ssống, thì nó đã nhận được được sự yên ủi cùng rồi tất cả sự an tâm.
I could tell, as our three-year-old talked lớn his mother & told her of the hard time, he gained comfort and then reassurance.