Bài tập định khoản kế toán có đáp án

các bài tập luyện nguyên lý kế tân oán góp bạn học tập sau khoản thời gian học hoàn thành, hệ thống lại cục bộ kỹ năng lý thuyết vận dụng vào phần nhiệm vụ và những định khoản thực tiễn.

Bạn đang xem: Bài tập định khoản kế toán có đáp án

Hướng dẫn chi tiết bài bác tập Ngulặng lý kế toán

Câu 5.1

Yêu cầu 1: Định khoản kế tân oán các nghiệp vụ phân phát sinh

1. Khách hàng trả tiền mua sắm và chọn lựa Chịu trường đoản cú kỳ trước bằng tiền phương diện 10.000

Nợ TK 111: 10.000

Có TK 131: 10.000

2. Dùng chi phí gửi ngân hàng để sở hữ TSCĐ hữu hình 40.000 (giá không bao gồm thuế GTGT 10%), chi phí di chuyển bốc cởi đơn vị chức năng đưa ra không còn 2trăng tròn chi phí phương diện (vẫn bao hàm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

Có TK 112: 44.000

Có TK 111: 220

3. Dùng chi phí gửi NH trả nợ người phân phối 30.000 cùng rút về quĩ chi phí phương diện đôi mươi.000

Nợ TK 111: trăng tròn.000

Nợ TK 331: 30.000

Có TK 112: 50.000

4. Dùng chi phí khía cạnh trả lương mang đến CNV đôi mươi.000

Nợ TK 334: trăng tròn.000 Học kế toán ở chỗ nào tốt

Có TK 111: trăng tròn.000 

5. Vay ngắn hạn NH trả nợ tín đồ chào bán đôi mươi.000

Nợ TK 331: 20.000

Có TK 311: trăng tròn.000

6. Dùng tiền gửi NH trả vay ngắn hạn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

Có TK 112: 50.000

7. Mua vật liệu nhập kho giá bán sở hữu 20.000 (không bao gồm 10% thuế GTGT) chưa trả chi phí tín đồ cung cấp.

Nợ TK 152: đôi mươi.000

Nợ TK 133: 2.000

Có TK 331: 22.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng đối chiếu số phát sinh hình trạng nhiều cột

*

4. Lập bảng Cân đối kế toán

*

Câu 5.2

1. Xuất kho vật liệu sử dụng mang lại sản xuất sản phẩm trăng tròn.000, sử dụng cho cai quản phân xưởng 2 ngàn.

Nợ TK 621: 20.000

Nợ TK 627: 2.000

Có TK 152: 22.000

2. Tiền lương nên trả công nhân tiếp tế sản phẩm 35.000, thống trị phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

Có TK 334: 40.000

3. Các khoản trích theo lương được trích theo Phần Trăm luật pháp (biết rằng các khoản lương được xác minh phần trăm giữa lương cơ phiên bản với năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

Có TK 3382: 140

Có TK 3383: 1.260

Có TK 3384: 210

Có TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

Có TK 3382: 20

Có TK 3383: 180

Có TK 3384: 30

Có TK 3386: 10

Theo bạn lao động:

Nợ TK 334: 840

Có TK 3383: 640

Có TK 3384: 120

Có TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ dùng mang lại phân phối 50.000

Nợ TK 627: 50.000

Có TK 214: 50.000

5. Chi phí điện nước thiết lập kế bên 2.100 (sẽ bao hàm 5% thuế GTGT) đang trả cho người phân phối bởi gửi khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

Có TK 112: 2.100

6. Kết chuyển đưa ra phí

- Kết chuyển ngân sách sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

Có TK 621: trăng tròn.000

Có TK 622: 36.680

Có TK 627: 59.240

7. Nhập kho mặt hàng hoá, biết rằng quý giá thành phđộ ẩm chế dsống vào cuối kỳ là 5.000

Giá trị thành phầm dứt vào kỳ = 0 + 115.9đôi mươi - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

Có TK 154: 110.920

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

Yêu cầu 3: Lập bảng cân đối tài khoản

*
 

Câu 5.3

Yêu cầu 1: Định khoản những nhiệm vụ kinh tế vạc sinh

1. Xuất kho vật liệu sử dụng mang lại SXKD là 80.000, trong đó

Dùng mang đến SX SP A: 40.000Dùng đến SX SPhường B: 30.000Dùng cho thống trị phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

Có TK 152: 80.000

2. Tính tiền lương nên trả mang đến CNV là 53.000, trong đó

Tiền lương CNSX SPhường. A: đôi mươi.000.Tiền lương CNSX SP B: 10.000.Tiền lương cai quản phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán sản phẩm 8.000Tiền lương của bộ phận cai quản doanh nghiệp 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): trăng tròn.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

Có TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo Phần Trăm hình thức (trả định toàn bộ tiền lương là lương cơ bản).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kê Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Tờ Khai Thuế Tncn Hay Không

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

Có TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ sử dụng đến cung cấp 17.000; Sở phận bán hàng 10.000; Bộ phận thống trị công ty 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

Có TK 214: 42.000

5. Cuối kỳ kết đưa hết ngân sách SX. Biết rằng chi phí SX tầm thường phân chia mang lại từng loại SP theo tiền lương người công nhân SX, hiểu được CPSX dnghỉ ngơi cuối kỳ:

SP A: 5.000SP.. B: 4.000

Tổng ngân sách cung ứng chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân vấp ngã chi phí mang đến sản phẩm A: 22.100

Phân vấp ngã chi phí mang đến sản phẩm B: 11.050

- Kết đưa chi phí cung cấp trong kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

Có TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

Có TK 621 (B): 30.000)

Có TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

Có TK 622 (B): 12.300)

Có TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

Có TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm tiếp tế theo giá thành thêm vào thực tiễn.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết chuyển thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

Có TK 154: 143.050

- Kết đưa chi phí bán hàng, ngân sách QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

Có TK 641: 19.840

Có TK 642: 27.300

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản tổng hợp, tài khoản cụ thể.

*

Câu 5.4

Yêu cầu 1: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế

1. Xuất kho thành phẩm bán ra cho quý khách hàng được quý khách gật đầu, giá bán vốn 30.000, giá thành 180.000 (không bao gồm 10% thuế GTGT), quý khách thanh toán 50% bằng tiền mặt, số còn lại ghi nợ.

- Ghi thừa nhận giá chỉ vốn:

Nợ TK 632: 30.000

Có TK 155: 30.000

- Ghi dìm doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

Có TK 511: 180.000

Có TK 333: 18.000

2. Tiền lương đề xuất trả nhân viên bán hàng 20.000, quản lý công ty 30.000

Nợ TK 641: đôi mươi.000

Nợ TK 642: 30.000

Có TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ dùng mang đến thành phần bán sản phẩm 15.000, phần tử làm chủ doanh nghiệp lớn 20.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: trăng tròn.000

Có TK 214: 35.000

4. Các khoản trích theo lương được trích theo tỷ lệ phép tắc (trả định tổng thể là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

Có TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. túi tiền điện nước cài ko kể sử dụng mang lại phần tử bán hàng 10.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT), bộ phận quản lý công ty 12000 (không bao hàm 5% thuế GTGT) đang tkhô giòn toán cục bộ bằng gửi khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

Có TK 112: 23.100

6. Xác định kết quả tởm doan

- Kết chuyển giá bán vốn hàng bán

Nợ TK 911: 30.000

Có TK 632: 30.000

- Kết đưa ngân sách bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

Có TK 641: 49.800

- Kết chuyển chi phí thống trị doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

Có TK 642: 69.200

- Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

Có TK 421: 31.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng bằng vận thông tin tài khoản và Báo cáo công dụng gớm doanh

Câu 5.5

Yêu cầu 1: Định khoản nghiệp vụ kinh tế tài chính phạt sinh

1. Mua 1 TSCĐ hữu hình không tkhô nóng toán tiền đến đơn vị phân phối, giá bán cài đặt chưa tồn tại thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt trả bởi tiền khía cạnh là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

Có TK 111: 500.000

Có TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho tất cả những người cung cấp 5.000.000 bằng tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

Có TK 112: 5.000.000

3. Vật liệu xuất kho áp dụng cho

Trực tiếp thêm vào sản phẩm: 2.000kilogam (10.000.000)Phục vụ sống phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Các khoản ngân sách khác

Loại chi phí

Đối tượng chịu chi phí

Tiền lương phải trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Sở phận thẳng SX

-Bộ phận PV và thống trị SX

-Sở phận bán hàng

-Bộ phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

Có TK 334: 5.800.000

Có TK 214: 2 nghìn.000

Có TK 111: 700.000

5. Sản phẩm chế tạo xong xuôi được nhập kho thành phẩm: 1000 thành phầm. giá cả thêm vào dngơi nghỉ dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

Có TK 621: 10.000.000

Có TK 622: 1.800.000

Có TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dck = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

Có TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất phân phối 500 thành phầm. Giá bán chưa có thuế bởi 1,4 túi tiền, thuế GTGT 10%. Khách hàng vẫn thanh khô tân oán tổng thể bằng TGNH.

Xem thêm: Cài Game File Iso, Giải Nén File Iso Nhanh Chóng, Cách Mở File Iso, Giải Nén File

- Ghi nhấn giá chỉ vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

Có TK 156: 7.100.000

- Ghi nhấn doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

Có TK 511: 9.940.000

Có TK 333: 994.000

7. Xác định hiệu quả kinh doanh

- Kết gửi giá bán vốn hàng bán

Nợ TK 911: 7.100.000

Có TK 632: 7.100.000

- Kết chuyển ngân sách chào bán hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

Có TK 641: 1.900.000

- Kết chuyển ngân sách cai quản doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

Có TK 642: 2.400.000

- Kết gửi doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

Có TK 911: 9.940.000

- Xác định hiệu quả khiếp doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

Có TK 911: 1.460.000

Yêu cầu 2: Lập bảng phẳng phiu kế toán

Các các bạn chưa thành thạo định khoản kế toán thù có thể theo dõi Clip sau đây - Video này bởi vì Cô Lê Ánh lí giải chi tiết góp các bạn có thể đọc và định khoản thuần thục.

Nếu nlỗi bạn có nhu cầu theo học kế tân oán thì có thể liên hệ 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên ổn huấn luyện và giảng dạy các khóa đào tạo kế toán thù thực hành và làm hình thức kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được đào tạo và giảng dạy cùng triển khai vị 100% những kế tân oán trưởng trường đoản cú 13 năm đến 20 năm tởm nghiệm)