Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh trên excel

3 3. Nội dung với cách thức lập các chỉ tiêu trong Báo cáo tác dụng chuyển động gớm doanh

Báo cáo kết quả chuyển động marketing là 1 trong những trong những báo cáo buộc phải phải lập vào cỗ Báo cáo tài bao gồm. Trong bài viết này Học Excel Online sẽ giúp chúng ta nắm rõ về kiểu cách lập với trình bày văn bản vào bảng report công dụng hoạt đụng marketing, rõ ràng là theo mẫu B02-DNN vào thông tư 133.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh trên excel

1. Nội dung và kết cấu báo cáo

a) Báo cáo hiệu quả chuyển động sale đề đạt thực trạng với kết quả vận động marketing của bạn, bao hàm tác dụng tự vận động sale chủ yếu và kết quả tự những vận động tài thiết yếu với chuyển động không giống của khách hàng.

b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có gồm 5 cột:


Dù đang có phần mềm, nhưng lại năng lực Excel vẫn rất là quan trọng cùng với kế toán thù, chúng ta vẫn vững Excel chưa? Hãy nhằm tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

*

Cột số 1: Các tiêu chuẩn báo cáo;Cột số 2: Mã số của các tiêu chí tương ứng;Cột số 3: Số hiệu tương ứng với những chỉ tiêu của report này được miêu tả tiêu chuẩn bên trên Bản thuyết minc Báo cáo tài chính;Cột số 4: Tổng số gây ra trong kỳ báo cáo năm;Cột số 5: Số liệu của năm ngoái (để so sánh).

2. Cơ sở lập báo cáo

Căn uống cđọng Báo cáo hiệu quả chuyển động marketing của năm kia.Căn cđọng vào sổ kế tân oán tổng đúng theo với sổ kế tân oán cụ thể vào kỳ cần sử dụng cho những tài khoản trường đoản cú các loại 5 cho nhiều loại 9.

3. Nội dung với phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo công dụng vận động khiếp doanh

Mã số 01: Doanh thu bán hàng với cung ứng dịch vụ

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng lợi nhuận bán hàng hóa, thành phẩm, BDS chi tiêu, lợi nhuận cung cấp hình thức cùng doanh thu không giống trong thời gian report của chúng ta.Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số gây ra bên Có của TK 511 trong kỳ báo cáo.khi đơn vị cung cấp trên lập report tổng hợp với các đơn vị cấp bên dưới hạch toán dựa vào, những khoản lệch giá bán sản phẩm với hỗ trợ hình thức tạo nên tự các giao dịch thanh toán nội bộ các đề nghị sa thải.Chỉ tiêu này sẽ không bao gồm các một số loại thuế loại gián thu, nhỏng thuế GTGT (kể cả thuế GTGT nộp theo phương thức trực tiếp), thuế tiêu thụ quan trọng đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm an toàn môi trường cùng các loại thuế gián thu khác.

Mã số 02: Các khoản giảm trừ doanh thu

Chỉ tiêu này phản ánh tổng vừa lòng các khoản được ghi sút trừ vào tổng doanh thu bán hàng và hỗ trợ hình thức trong thời điểm, gồm những: Các khoản ưu tiên tmùi hương mại, Giảm ngay hàng cung cấp, hàng cung cấp bị trả lại vào kỳ report.Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là tổng số tạo nên bên Nợ TK 511 đối ứng với bên Có những TK 111, 112, 131 trong kỳ report.Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản thuế con gián thu, chi phí mà lại công ty lớn không thừa hưởng đề nghị nộp NSNN (được kế tân oán ghi giảm lợi nhuận trên sổ kế tân oán TK 511) bởi vì những khoản này về bản chất là các khoản thu hộ Nhà nước, ko nằm trong lệch giá cần ko được xem là khoản bớt trừ lợi nhuận.

Mã số 10: Doanh thu thuần về bán sản phẩm cùng cung ứng dịch vụ

Chỉ tiêu này phản chiếu số doanh thu bán hàng hóa, thành phđộ ẩm, BĐSĐT, lợi nhuận cung ứng hình thức dịch vụ cùng lợi nhuận khác vẫn trừ những khoản giảm trừ (khuyến mãi thương mại, giảm ngay mặt hàng buôn bán, mặt hàng bán bị trả lại) trong kỳ báo cáo, có tác dụng căn cứ tính hiệu quả vận động marketing của công ty.Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02.

Mã số 11: Giá vốn mặt hàng bán

Chỉ tiêu này đề đạt tổng giá vốn của hàng hóa, BĐSĐT, giá vốn của thành phđộ ẩm đã phân phối, trọng lượng hình thức đang cung cấp, ngân sách không giống được tính vào giá chỉ vốn hoặc ghi tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá vốn hàng buôn bán trong kỳ báo cáo.Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là lũy kế số tạo ra bên Có của TK 632 vào kỳ báo cáo đối ứng mặt Nợ của TK 911.Khi đơn vị cung cấp bên trên lập report tổng phù hợp với các đơn vị chức năng cung cấp bên dưới hạch toán phụ thuộc vào, các khoản giá bán vốn sản phẩm buôn bán tạo nên trường đoản cú những thanh toán giao dịch nội cỗ đều đề xuất loại bỏ.

Mã số 20: Lợi nhuận gộp về bán hàng cùng cung cấp dịch vụ

Chỉ tiêu này đề đạt số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán sản phẩm hóa, thành phẩm, BĐSĐT và hỗ trợ hình thức dịch vụ với giá vốn sản phẩm chào bán gây ra vào kỳ báo cáo. Nếu số liệu tiêu chí này là số âm thì ghi vào ngoặc đối chọi (…).Mã số đôi mươi = Mã số 10 – Mã số 11.

Mã số 21: Doanh thu hoạt động tài chính

Chỉ tiêu này phản ánh lệch giá chuyển động tài chính thuần phát sinh trong kỳ report của bạn.Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số gây ra bên Nợ của TK 515 đối ứng cùng với bên Có TK 911 trong kỳ report.khi đơn vị cấp cho trên lập báo cáo tổng hợp với những đơn vị chức năng cấp bên dưới hạch toán thù phụ thuộc vào, những khoản lệch giá vận động tài bao gồm gây ra tự các giao dịch thanh toán nội cỗ phần lớn yêu cầu loại trừ.

Xem thêm: Half - Tải Chiến Dịch Huyền Thoại, Windows Game

Mã số 22: túi tiền tài chính

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng ngân sách tài chính, bao gồm chi phí lãi vay mượn đề nghị trả, ngân sách tương quan tới sự việc dịch vụ cho thuê bản quyền, chi phí hoạt động liên doanh,… phát sinh vào kỳ report của người tiêu dùng.Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số gây ra mặt Có TK 635 đối ứng với bên Nợ TK 911 trong kỳ report.khi đơn vị chức năng cấp bên trên lập report tổng hợp với những đơn vị chức năng cấp cho dưới hạch tân oán phụ thuộc vào, những khoản ngân sách tài bao gồm tạo nên từ bỏ các thanh toán nội bộ đầy đủ yêu cầu vứt bỏ.

Mã số 23: Chi phí lãi vay

Chỉ tiêu này phản ánh ngân sách lãi vay nên trả được tính vào ngân sách tài chính vào kỳ report.Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vào số liệu chi tiết về chi phí lãi vay trên TK 635 trong kỳ report.

Mã số 24: giá cả cai quản gớm doanh

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng chi phí quản lý sale phát sinh vào kỳ báo cáo.Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng thể gây ra mặt Có của TK 642, đối ứng với mặt Nợ của TK 911 vào kỳ báo cáo.

Mã số 30: Lợi nhuận thuần trường đoản cú chuyển động kinh doanh

Chỉ tiêu này phản chiếu hiệu quả vận động sale của người sử dụng vào kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được xem toán thù bên trên cơ sở ROI gộp về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ cùng (+) Doanh thu vận động tài chủ yếu trừ (-) Chi phí tài thiết yếu, ngân sách thống trị kinh doanh phát sinh trong kỳ report. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi vào ngoặc đơn (…).Mã số 30 = Mã số 20 + Mã số 21 – Mã số 22 – Mã số 24.

Mã số 31: Thu nhập khác

Chỉ tiêu này phản ảnh các khoản thu nhập cá nhân khác, phát sinh trong kỳ report. Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được căn cứ vào tổng số tạo nên bên Nợ của TK 711 (sau khoản thời gian trừ phần thu nhập không giống tự tkhô giòn lý, nhượng bán TSCĐ) đối ứng với mặt Có của TK 911 vào kỳ report.Riêng đối với giao dịch thanh khô lý, nhượng chào bán TSCĐ thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ những việc thanh khô lý, nhượng buôn bán TSCĐ cao hơn nữa quý hiếm sót lại của TSCĐ cùng chi phí thanh khô lý.khi đơn vị chức năng cấp cho bên trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp cho dưới hạch toán thù phụ thuộc vào, những khoản thu nhập không giống phát sinh từ bỏ các giao dịch thanh toán nội bộ hồ hết đề nghị sa thải.

Mã số 32: Ngân sách khác

Chỉ tiêu này phản ánh tổng các khoản ngân sách khác tạo ra trong kỳ báo cáo. Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được căn cứ vào tổng thể tạo ra mặt Có của Tài khoản 811 “Ngân sách khác” (sau thời điểm trừ phần ngân sách khác từ tkhô nóng lý, nhượng chào bán TSCĐ) đối ứng cùng với bên Nợ của TK 911 vào kỳ report.Riêng so với giao dịch thanh toán tkhô cứng lý, nhượng chào bán TSCĐ thì số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là phần chênh lệch thân khoản thu từ các việc tkhô giòn lý, nhượng bán TSCĐ nhỏ rộng quý hiếm còn sót lại của TSCĐ cùng ngân sách thanh lý.lúc đơn vị cấp cho trên lập báo cáo tổng phù hợp với những đơn vị chức năng cung cấp bên dưới hạch toán thù phụ thuộc vào, những khoản ngân sách không giống tạo nên trường đoản cú những giao dịch thanh toán nội cỗ phần nhiều đề nghị loại trừ.

Mã số 40: Lợi nhuận khác

Chỉ tiêu này phản chiếu số chênh lệch thân các khoản thu nhập không giống (sau khi đã trừ thuế GTGT đề nghị nộp tính theo phương thức trực tiếp) với ngân sách không giống tạo nên vào kỳ báo cáo. Nếu số liệu tiêu chí này là số âm thì ghi trong ngoặc đối kháng (…).Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32.

Mã số 50: Tổng lợi nhuận kế tân oán trước thuế

Chỉ tiêu này đề đạt tổng thể ROI kế toán triển khai trong thời gian báo cáo của người tiêu dùng trước lúc trừ chi phí thuế thu nhập công ty lớn trường đoản cú hoạt động marketing, hoạt động không giống gây ra vào kỳ report. Trường phù hợp doanh thu thuần bé dại hơn giá bán vốn hàng buôn bán thì được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đối chọi (…). Nếu số liệu tiêu chí này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (…).Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40.

Mã số 51: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Chỉ tiêu này phản chiếu ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp tạo nên những năm báo cáo.Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào toàn bô phát sinh bên Có TK 821 đối ứng với bên Nợ TK 911 hoặc địa thế căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 821 đối ứng cùng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáoTrường hợp ghi theo số tạo nên bên Nợ TK 821 đối ứng cùng với bên Có TK 911 sẽ tiến hành ghi vào tiêu chuẩn này ngay số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đối kháng (…)

Mã số 60: Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng số ROI thuần (hoặc lỗ) sau thuế TNDN tự những buổi giao lưu của doanh nghiệp lớn (sau thời điểm trừ ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp) gây ra trong thời gian report. Nếu số liệu tiêu chuẩn này là số âm thì ghi trong ngoặc solo (…).Mã số 60 = Mã số 50 – Mã số 51.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Game Clash Of Clans Trên Máy Tính Đơn Giản, Tải Clash Of Clans Trên Pc Với Giả Lập

Quý khách hàng bao gồm cho rằng làm kế toán tổng thích hợp bên trên Excel đặc trưng không? Theo tôi câu hỏi này khôn cùng đặc biệt, bởi vì trên Excel bạn có thể nắm được biện pháp tổ chức, làm chủ dữ liệu kế toán thù, đôi khi tự tay chế tạo bí quyết lên các report tài thiết yếu. Khi đó chúng ta bao gồm thể dễ dàng soát sổ công dụng, biết được đều thay đổi dữ liệu vào sổ NKC sẽ tác động ra sao cho tới tác dụng trong số báo cáo.