Chia sẻ dịch sang tiếng anh

Ví dụ:

Thường thường xuyên, phần đông câu hỏi này đưa đến Việc các học viên chia sẻ cảm nghĩ với tay nghề đó hoặc share triệu chứng ngôn về địa lý.

Bạn đang xem: Chia sẻ dịch sang tiếng anh

Often, these questions result in students sharing those feelings và experiences or bearing testimony of Geography.

 

Hãy share gần như ý nghĩ về, cảm nghĩ, mong ước và nỗi thấp thỏm.

Share your thoughts và feelings, your dreams & your fears.

 

Họ chia sẻ ý kiến của chính mình với Mai Lan rồi chia sẻ chiến lược của mình cùng với những member vào nhóm túc số của họ.

They shared their ideas with Mai Lan then they shared their plan with the members of their.

 

Sau lúc giáo sư sẽ share rồi, hãy đòi hỏi chúng ta bàn luận điều chúng ta đã chia sẻ mà lại có thể hỗ trợ qui định mà họ đã giảng dạy với ngày càng tăng kinh nghiệm tiếp thu kiến thức cho những người mà người ta đào tạo và huấn luyện.

After the professor have shared, ask them khổng lồ discuss how what they have sầu shared might tư vấn the principle they are teaching và enhance the learning experience for those they teach.

 

Các diễn đàn này tạo nên hằng trăm triệu lượt say đắm, chia sẻ, xem với sẽ trlàm việc phải rất hiệu quả và tạo tuyệt vời trong vấn đề chia sẻ phúc âm cùng với gia đình, đồng đội và người cùng cơ quan.

These modalities have sầu generated hundreds of millions of likes, shares, views and have become very effective sầu và efficient in sharing the gospel with family, friends, và associates.

 

Sau khi học viên đã share với nhau, anh bà mẹ rất có thể lựa chọn ra một vài ba học sinh để chia sẻ về điều mà nhóm của mình đã luận bàn.

After they have shared with each other, you might select a few students to giới thiệu what their group discussed.

Xem thêm: Which Is Correct: "In The Beginning" Or "At The Beginning"? In The Beginning Vs

 

Txuất xắc chính vì như vậy, buộc phải khuyến nghị chúng ta chia sẻ đa số điều chúng ta biết vì chia sẻ biểu lộ tình cảm tmùi hương.

Rather, they should be encouraged to lớn nói qua what they know because sharing is an expression of love sầu.

 

Chia sẻ hầu như niềm vui. Chia sẻ hầu như nỗi bi thiết.

Joy is shared. Sad is shared.

 

lúc đầu, Shop chúng tôi không thích share câu chuyện của bản thân, mà lại Cửa Hàng chúng tôi thấy rằng bài toán share mẩu truyện đó đã trọn vẹn tạo nên sự khác hoàn toàn.

Initially we didn’t want khổng lồ cốt truyện our story, but we found that sharing it made all the difference.

 

Những kinh nghiệm tay nghề làm sao các anh bà bầu đã có Khi những anh bà bầu share Sách Lịch Sử hoặc khi 1 tín đồ như thế nào đó chia sẻ sách ấy cùng với các anh chị em?

What experiences have sầu you had when you have sầu shared the Book Of History or when someone has shared it with you?

 

Quý Khách hãy thử chú ý vào thành công xuất sắc nhanh chóng của áp dụng Facebook vào Việc share hình ảnh nhỏ tuổi và đơn giản.

Just look at Facebook runaway success in sharing simple , small photos.

 

Điều em nói thời gian nãy, về bài toán đạo đực trả, chia sẻ cuộc sống đời thường...

What you said earlier, about hypocrisy, sharing lives...

 

Cô ấy còn dũng cảm chia sẻ câu vấn đáp vắn tắt của chị em mình: “Kyên ổn Anh thân quí, Mẹ đã nhận được bức thỏng cách đây không lâu của con.”

She even courageously shared his motherbrief response: “Dear Klặng Anh, I have sầu your recent letter.”

 

Hãy nói mang lại tất cả đông đảo bạn về vấn đề share theo những phương pháp khác nhằm cho thấy được lòng hàm ơn của bản thân về những món xoàn bản thân nhận ra.

Ask the all of the people to lớn giới thiệu other ways we can show our gratitude for gifts we receive.