Con gấu tiếng anh là gì

The polar bear mother has made it to the edge of the sea-ice, but the smallest cub is nowhere lớn be seen.

Bạn đang xem: Con gấu tiếng anh là gì


Ngay cả báo sư tử cũng trở thành bị gấu bà bầu ác loạn đuổi đi giả dụ nó bị phát hiện tại đang rình rập các con gấu con.
Chương thơm 7 biểu lộ chân thật với chi tiết về “tư bé trúc lớn”—bé sư tử, bé gấu, con beo, cùng con trúc dữ tợn tất cả răng béo bằng Fe.
Chapter 7 contains a vivid tableau of “four huge beasts” —a lion, a bear, a leopard, & a fearsome beast with big teeth of iron.
Chỉ tất cả kích cỡ bằng một con con chuột lang bên, bé gấu con này đã làm qua 44 ngày trên lồng nuôi trước lúc fan chăm sóc thụ Thomas Dörflein ban đầu nuôi nó.
Only the size of a guinea pig, he spent the first 44 days of his life in an incubator before zookeeper Thomas Dörflein began raising the cub.
Their White coat also made them easily distinguishable from a bear or wolves, which was very helpful for workers.
lúc bọn chúng đầy đủ táo bạo để rời khỏi hang Có nghĩa là Khi mọi nhỏ gấu con đang sống lại với bà mẹ vào hai năm, cho đến lúc mẹ phi vào chu kỳ rượu cồn dục tiếp theo và xua xua đuổi bọn nhỏ.

Xem thêm: Ngành Kỹ Thuật Hóa Học Ra Làm Gì ? Học Những Gì? Ra Trường Làm Gì?


When they are strong enough to leave sầu the den, bear cubs will remain with the mother for approximately two years, until the mother enters the next cycle of estrus and drives the cubs off.
Và tôi đề nghị nói rằng nếu khách hàng nghĩ rằng đa số bé gấu trúc con dễ thương và đáng yêu, thì sinh đồ này đáng yêu hơn những.
Theo Greenblatt, cậu là một trong các thành phần hỗn hợp của một con mèo, một bé gấu và một con thỏ, với loại của cậu đã được xác nhận ít nhất một đợt.
According khổng lồ Greenblatt, he is a composite of a cat, a bear và a rabbit, & his species was verified in at least one episode.
Nó nói phạm mang đến Đức Giê-hô-va, gặm xé các tôi tớ của Ngài nhỏng con beo, nhỏ gấu, hoặc con sư tử cắm xé vậy; tuy vậy quyền của nó chỉ tạm bợ, chính vì tới từ nhỏ dragon Sa-rã và nó giống như hắn lắm.
It blasphemes Jehovah, mauling His servants as would a leopard, a bear, or a lion; but its authority is temporary, being derived from the rồng, Satung, whom it closely resembles.
Như vậy là hết sức quan trọng đặc biệt nếu như bé gấu giỏi con sói đã ngơi nghỉ bên cạnh đó hoặc ví như đàn rất cần phải đi một quãng đường lâu năm nhằm tra cứu thức nạp năng lượng.
This is very important if bears or wolves are nearby or if the herd needs lớn travel a long distance for food.