CON RỐI TIẾNG ANH

Nghệ sĩ rối phía bên trái, được Call là hidarizukai tốt sashizukai, phục trực thuộc vào truyền thống lịch sử của đoàn kịch, tinh chỉnh tay trái nhỏ rối bởi tay buộc phải của bản thân mình qua một cây gậy điểu khiển đã nhập vào cùi trỏ nhỏ rối.

Bạn đang xem: Con rối tiếng anh


The left puppeteer, known as the hidarizukai or sashizukai, depending of the tradition of the troupe, manipulates the left hand of the puppet with his or her own right hand by means of a control rod that extends bachồng from the elbow of the puppet.
Có buộc phải bọn họ chỉ nên đông đảo nhỏ rối vào tay của Sa-chảy không? Chúng ta gồm sẽ phải tuân theo hắn lúc bị giật dây không?
Does that mean that we are mere puppets in Satan’s hands —that we are obliged to obey hyên when he pulls the strings?
The main puppeteer, the omozukai, uses his or her right hvà khổng lồ control the right hand of the puppet.
Nó cũng áp dụng ngăn chặn hoạt hình chuyển động với thực phđộ ẩm sản, con số hành động và khu đất sét; chình họa live-action cùng với các diễn viên lồng giờ đồng hồ của công tác cùng những nhỏ rối; cả hai rốitay điều khiển và tinh chỉnh.
It also uses stop motion animation with real food, action figures và clay; live-action scenes with the voice actors of the show & puppets; both marionette and hand-controlled.
Cách sắp xếp này hệt như giải pháp "điều khiển và tinh chỉnh nhỏ rối", trong số đó sử dụng một cánh tay robot béo được tinh chỉnh và điều khiển bởi bố họa sĩ hiệu ứng hiện trường không giống nhau.

Xem thêm: Mẫu Giấy Kẻ Ngang A4 Đẹp - Download Mẫu Giấy A4 Có Dòng Kẻ Ngang Có Khung


The rig was a "puppeteering" approach that involved a robotic arm being controlled by three different floor effects artists.
Nếu bao gồm xung đột nhiên trong làng, ví như Việc tđam mê gia lớp học không dễ dãi với trường hợp bao gồm bất đồng giữa gia sư và prúc huynh, đều con rối này lôi kéo những gia sư và phú huynh ra trước buôn bản cùng nói " Bắt tay đi.
If there"s tension in the village, if attendance at the schools goes down & there"s a friction between the teacher và the parent, the puppet calls the teacher & the parent in front of the whole village và says, " Shake hands.
Nếu gồm xung đột vào làng, nếu như vấn đề tyêu thích gia lớp học tập không dễ dãi với nếu tất cả bất đồng giữa giáo viên và phụ huynh, hầu như bé rối này kêu gọi những cô giáo và prúc huynh ra trước buôn bản với nói “Bắt tay đi.
If there"s tension in the village, if attendance at the schools goes down & there"s a friction between the teacher and the parent, the puppet calls the teacher và the parent in front of the whole village và says, "Shake hands.