COURT OF APPEAL LÀ GÌ

in the UK, a law court that makes decisions relating khổng lồ legal cases in which people vày not accept the decision of a lower court:

Bạn đang xem: Court of appeal là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ mathienky.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tín.


To my way of thinking, that resulted in the committee being something of a quasay đắm court of appeal against the planning inspector.
I suppose the most minimal kind of utilitarianism says only that it is, indeed, the last court of appeal.
It would both represent its citizens và, in its own private court of appeal, adjudicate upon their best interests.
Nature never relinquished its authority as last court of appeal, but its authority was now of a palpably different kind.
He is, after all, in the political sphere, the ultimate court of appeal và the ultimate means of persuasion.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu đạt quan điểm của những chỉnh sửa viên mathienky.com mathienky.com hoặc của mathienky.com University Press hay của các nhà trao giấy phép.
*

Xem thêm: D / Voi Kéo Gỗ Như Thế Nào ? Voi Kéo Gỗ Như Thế Nào? Con Hươu Có Cái Cổ Thế Nào?

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mathienky.com English mathienky.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語