For What Là Gì

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ mathienky.com.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: For what là gì

*

a long, level piece of ground with a specially prepared smooth, hard surface on which aircraft take off và land

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép

Xem thêm: Take On Nghĩa Là Gì ? Sử Dụng "Take On" Đúng Cách Trong Tiếng Anh

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mathienky.com English mathienky.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語