Gale Là Gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú mathienky.com.Học các tự bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.


Bạn đang xem: Gale là gì

My two children (aged 5 và 8, & literalists) went into lớn gales of laughter at his "inappropriate" response.
Rainwater drained from the hut roofs inkhổng lồ tanks was sometimes tainted with salt & fragments of seaweed after gales.
The phrase collocates with "sharp frost" and "equinoctial gales", both undesirable types of weather.
With weather conditions on the appointed day predicted khổng lồ be very severe- including gales likely to cause structural damage to buildings- only three of the six teams managed khổng lồ participate.
The wind then increased to lớn gale force và breaking seas soon coated the superstructure in ice & made navigation more difficult due lớn reduced visibility.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu lộ ý kiến của các biên tập viên mathienky.com mathienky.com hoặc của mathienky.com University Press hay của các công ty trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: " Doki Doki Là Gì ? Doki Doki Có Nghĩa Là Gì

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mathienky.com English mathienky.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語