In Fact Là Gì

Written by Ptran . Published on 25 Tháng 6 2012. Posted in General English. Lượt xem: 31099

Gửi E-Mail bài xích này

Sự khác hoàn toàn về cách dùng thân actually, in fact well


*

1/ actually, in fact

a/ Cả actually với infact phần đa dùng để làm té nghĩa hoặc lắc đầu lại ý đã có kể trước đó:

Example:

I hear that you"re a doctor. ~ Well, actually, I"m a dentist.

Bạn đang xem: In fact là gì

Bạn vẫn xem: In fact là gì Well, it may sound very straightforward to you, but in fact it"s all very complicated.

Would you agree with me that teachers should refrain from socialising with their students? ~ Well, actually I think it"s a good idea for them lớn socialise - up khổng lồ a certain point!

b/ Trong khi actuallyin fact có thể được dùng để cung cấp thêm thông tin cụ thể hoặc hiểu rõ nghĩa rộng mang đến điều vừa nói

Example:

I"m going to lớn take on a bit more responsibility now that Kevin"s left ~ John, that"s wonderful news. ~ Yes, well, actually / in fact I"ve sầu been promoted khổng lồ senior sales manager.

I got so bored listening to lớn what he was saying that I actually fell asleep / in fact I fell asleep half way through his presentation.

 

c/ Lưu ý:

Có thể sử dụng in actual fact hoặc as a matter of fact để triển khai rõ nghĩa hoặc ra mắt đọc tin mới

Example:

I got so bored with what he was saying that in actual fact / as a matter of fact I dozed off before he"d finished speaking.

Actually is sometimes used khổng lồ introduce unwelcome news:

Richard wants lớn invite us to lớn spover the weekkết thúc at his cottage in the Lake District. Isn"t that exciting? ~ Well, actually, I"ve sầu already said we can"t go.

 

Lúc được đặt ở cuối mệnh đề, actually dùng để chứng thực đọc tin mà lại bạn ta không mong mỏi hóng hoặc không cho là cho tới.

Xem thêm: How To Crack The Whole Adobe Cc 2019 In Seconds, Adobe Indesign Cc 2021 16

Example:

 

2/ well

a/ Well được sử dụng thông dụng Một trong những cuộc đàm đạo rộng so với in fact cùng actually. Chủ yếu ớt nhằm dẫn dắt mang lại điều bọn họ đang nói, thỉnh phảng phất cũng hoàn toàn có thể dùng làm cho người nói thêm thời hạn lưu ý đến.

Example:

So how much vày you want for your 1999 Renault? ~ Well, I was thinking of £2,500. So how bởi vì you propose lớn furnish the house? ~ Well, I thought we might invest in some second-h& furniture.

b/ Dùng well Khi mong muốn kể đến 1 dự định không được trả thành

Example:

You know I said I thought I might go skiing with Jamie this year? Well, I"m not going lớn now. How was the tennis lesson? ~ Well, in actual fact, we forgot khổng lồ go.

c/ Trong khi, người ta còn dùng well trong bí quyết nói giảm

Example:

Well can also serve sầu lớn introduce important information:

You know I"ve sầu been seeing a lot of Eddie lately? ~ Hmilimet. ~ Well, we"re going lớn get engaged.

 

d/ Oh well!

Dùng oh well trong tình huống bạn đề xuất gật đầu dù không chấp nhận lắm

If you say oh well, you are saying that you accept the situation as it is, even though you are not very happy about it:

Example:

I"m afraid you"ll have to lớn pull out of the trip to lớn Greece. ~ Oh well, it doesn"t matter.

I"m afraid I forget to lớn save that document and now I"ve lost it. ~ Oh well, it can"t be helped. I"ll just have sầu khổng lồ re-type it.

 

 

Đăng cam kết thi xếp lớp MIỄN PHÍ vào tầm khoảng 8h30 sáng sủa thứ hai, 4, 7 hàng tuần nhằm học tập cùng đạt điểm cao như mong muốn mong muốn với chương trình luyện thi IELTS trên Du Học SET