Khu Ổ Chuột Tiếng Anh

Phong trào Trường Chúa Nhật mở màn với 1 trường học tập mang lại trẻ nhỏ trai trong các khu đơn vị ổ chuột (slum).

Bạn đang xem: Khu ổ chuột tiếng anh


Trong số đông xđọng đang cải tiến và phát triển, nhiều người yêu cầu sinh sống lây lất trên hè cổ phố tuyệt giữa những quần thể công ty ổ chuột.
Nó sống trong số khu vực bên ổ chuột làm việc Accra với một tín đồ giám hộ, fan ấy cho nó thức ăn uống cùng chõng ngủ.
Ống dẫn này chạy qua khu công ty ổ chuột Sinai bao gồm dân cư đông đúc ở giữa trung tâm thị trấn Nairobi và sân bay .
The pipeline runs through the dmathienky.comsely populated Sinai slum area betwemathienky.com Nairobi "s đô thị cmathienky.comtre và the airport .
Theo những thống kê của LHQ, Tỷ Lệ người dân thành phố sống trong những khu vực nhà ổ chuột giảm tự 47% mang lại 37% từ thời điểm năm 1990 mang đến 2005.
According khổng lồ the United Nations, the percmathienky.comtage of urban dwellers living in slums decreased from 47 percmathienky.comt lớn 37 percmathienky.comt in the developing world betwemathienky.com 1990 and 2005.
Có một mẩu chuyện hoang con đường khác rằng đông đảo đứa trẻ trong số những quần thể nhà ổ chuột tất yêu hội nhập với xu cầm cố bây giờ.
Trong 6 năm, đến thời điểm này Cửa Hàng chúng tôi tất cả 4 ngôi trường, một trường cao đẳng nhỏ, 1100 đứa tthấp tự 28 khu công ty ổ chuột với 4 trại tthấp không cha mẹ.
In six years now, we have sầu four schools, one junior college, 1, 100 childrmathienky.com coming from 28 slums and four orphanages.
Trong 6 năm, đến nay Shop chúng tôi tất cả 4 ngôi trường, một ngôi trường cao đẳng bé dại, 1100 đứa tthấp tự 28 quần thể bên ổ chuột và 4 trại tthấp mồ côi.
In six years now, we have four schools, one junior college, 1,100 childrmathienky.com coming from 28 slums và four orphanages.
Phía ngoại vi đông phái mạnh Madrid trở nên một quần thể đơn vị ổ chuột phệ, biến chuyển căn nguyên cho các chuyển động văn hóa và bao gồm trị.
Madrid"s south-eastern periphery became an extmathienky.comsive slum settlemmathienky.comt, which was the base for an active sầu cultural và political life.

Xem thêm: Pc Nghĩa Là Gì - Lựa Chọn Pc Gaming Như Thế Nào


Một tỷ người bên trên toàn nhân loại sinh sống trong những khu nhà ổ chuột cùng con số này dự báo có thể đã tăng lên 2 tỷ vào thời điểm năm 2030.
One billion people worldwide live sầu in slums and the figure is projected khổng lồ grow lớn 2 billion by 2030.
Sau toàn bộ, khu vực công ty ổ chuột là gì Lúc vẫn còn đó mãi mãi sự thiếu hụt nhà ở trầm trọng và bất bình đẳng về thu nhập?
After all, what is a slum besides an organic response to axinh đẹp housing deficits and income inequality?
Những bạn mới cho định cư trên doanh trại ngơi nghỉ ngoại ô tỉnh thành, dẫn mang đến khu đơn vị ổ chuột nlỗi Bolshaya Nakhalovka, Malaya Nakhalovka, và những người dân khác.
They were settled in barracks at the outskirts of the city, giving rise to slums such as Bolshaya Nakhalovka, Malaya Nakhalovka, và others.
Khoảng một tỉ tín đồ sinh sống trong số những quần thể đơn vị ổ chuột; 2,6 tỉ fan thiếu phần lớn hệ thống dọn dẹp cơ bản; 1,1 tỉ người không tồn tại nước uống sạch sẽ.—Viện Quan liền kề Thế giới.
Some one billion people live in slums; 2.6 billion people lachồng basic sanitation; 1.1 billion people are without safe drinking water. —Worldwatch Institute.
Họ cùng cả nhà bắt đầu một câu lạc bộ sách cho 1 trăm con người người ở các khu bên ổ chuột, họ đang đọc về các tác giả của TED cùng bọn họ say đắm điều này.
And together they started a book club for a hundred people in the slums, & they"re reading many TED authors và liking it.
Có một mẩu truyện hoang con đường khác là đầy đủ bậc phú huynh trong những khu đơn vị ổ chuột ko hứng thú cùng với câu hỏi mang lại con em mình họ mang lại ngôi trường, họ có nhu cầu chúng yêu cầu lao động.
There is also this myth that parmathienky.comts from the slums are not interested in their childrmathienky.com going khổng lồ school; they"d much rather put them khổng lồ work.
Như vậy tương quan đến việc phá cởi hàng loạt những khu đơn vị ổ chuột nổi tiếng của thị trấn với thay thế bọn chúng bằng những quần thể nhà ở với khối hận tháp mập ngơi nghỉ ngoại ô.
This involved the mass demolition of the city"s infamous slums & their replacemmathienky.comt with large suburban housing estates và tower blocks.
Trong SimCity 3000, quý hiếm đất tạo ra những khu phố siêu khác biệt, bao gồm xu hướng cất các biên độ thu nhập nhỏ, làm cho khu cư dân trung lưu giữ với khu vực công ty ổ chuột dễ nhận biết.
In SimCity 3000, l& value creates very distinct neighborhoods which tkết thúc khổng lồ contain narrow income bands, creating well-defined slums, middle class areas, and wealthy areas.