LEGION LÀ GÌ

a very large group of soldiers who form part of an army, esp. of an ancient Roman army, or any large group of people:

Bài Viết: Legion là gì

Những quan điểm của những ví dụ đang không còn gì hiện quan điểm của không ít kiểm soát và điều chỉnh viên mathienky.com mathienky.com hoặc của mathienky.com University Press tuyệt của các công ty trao giấy phép. Legal advice as phệ what extent the actual iconography và style of the real-life legions could be used was taken at every stage. One must, however, be careful to distinguish the wares used by the legions from that of the auxiliary units. As a result they joined the legions of landless generational farm-labourers who sustained an uneconomic cùng heavily subsidised white-owned commercial agricultural sector. A total number of 15 haemorrhagic legions occurred in eight gerbils, in which nine lesions were observed on day 12 for the first time. There were no legions of painters bemoaning the lack of tools bự realise their visions or calling for engineers phệ assist them in doing so. Even the area down at the riverside would not hold them all, so that the legions had lớn make various other encampments, scattered wherever there was suitable ground. The uses of plants are legion: for medicine, for food và drink, for domestic, agricultural cùng seafaring purposes, for magical functions, or simply for luông xã. The distinctions between each work, as speculative as some of them are, are legion cùng most are actually audible.


Bạn đang xem: Legion là gì

bir ordunun belli bir bölümünü oluşturan ve genellikle gönüllü askerlerden oluşan asker grubu, lejyon…


*

*

*

*

Xem thêm: Tập Gym Là Gì ? Các Thuật Ngữ Trong Phòng Tập Gym Bí Quyết Tập Gym Đúng Cách, Hiệu Quả Tốt Nhất

Thêm công dụng hữu ích của mathienky.com mathienky.com vào trang mạng của người sử dụng cần sử dụng tiện nghi size search miễn tầm giá của chúng tôi.Search ứng dụng từ bỏ điển của chúng tôi ngay lúc này & chắc chắn rằng chúng ta ko thời gian như thế nào trôi mất xuất phát từ một lần tiếp nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra góp bằng phương thức nháy lưu ban chuột Những tiện nghi tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép Diễn ra Diễn ra Khả năng truy vấn mathienky.com English mathienky.com University Press Quản trị Sự thuận tình Bộ ghi nhớ and Riêng tứ Corpus Những quy cách cần sử dụng

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Legion Là Gì – (Từ Điển Anh

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://mathienky.com Legion Là Gì – (Từ Điển Anh


Related


About The Author
*

Là GìThư điện tử Author

Leave sầu a Reply Hủy

Lưu thương hiệu của tôi, gmail, với website trong trình chăm chú này mang đến lần bình luận sau đó của tôi.