LONGITUDINAL STUDY LÀ GÌ

*

Bạn đang xem: Longitudinal study là gì

Để biểu hiện những phương pháp xây cất một nghiêncứu giúp vào công nghệ, bạn ta cần sử dụng rất nhiều thuật ngữ với rất có thể gây trở ngại vớitín đồ new ban đầu. Về cơ bản, ta có thể phân các loại theo nhị tiêu chuẩn là đặc tínhvà thời hạn.
Nghiêncứu vớt cắt ngang (cross-sectional study): là nghiên cứu tích lũy tài liệu về một trong những đối tượng người dùng thuộc quần thể tạimột thời điểm.Tiếncứu vớt (prospective sầu study): là nghiên cứu và phân tích tích lũy thông báo về đối tượng người sử dụng nhiều lần (thời điểm hiện nay tạivới tương lai). Vì vậy nói một cách khác là nghiêncứu vãn theo thời hạn (longitudinal study). Longitudinal study lại phân làmnhị các loại là thuần tập (cohort) cùng ko thuần tập (panel). Cohortlà từ dùng để làm chỉ mộtđội người dân có và một Điểm lưu ý chung như thế nào đó hoặc sống vào và một khoảng tầm thờigian. lấy ví dụ như team những người dân thuộc sinh vào năm 1960, những người tồn tại sautai nạn, những người làm chung một nhà xưởng,… Nghiêncứu vớt thuần tập (cohort study)là nghiên cứu và phân tích trong các số ấy lựa chọn ra một đội đối tượng người dùng gồm cùng một tính năng nàođó cùng quan tiền ngay cạnh họ (thường là) theo thời hạn.Hồicứu giúp (retrospective sầu study): là nghiên cứu cơ mà bên nghiên cứu và phân tích vẫn tất cả thông tin về triệu chứng ngày nay củađối tượng cùng bước đầu mày mò về các yếu tố vào vượt khđọng của mình. Vì nghiên cứuthường xuyên so sánh giữa một tổ bệnh cùng một nhóm tất cả trở nên công dụng nhưng mà ta quan tâmbuộc phải nói một cách khác là phân tích đối chứng(case-control study).
Nghiên cứu vớt thựcnghiệm (experimental study): là nghiên cứutrong những số ấy bên nghiên cứu tạo một ảnh hưởng (treatment) làm sao đó lên đối tượng. Nghiên cứu vãn quan lại sát(observational study): trái lại, tất cả những nghiên cứu không tồn tại ảnh hưởng lên đốitượng đầy đủ được xếp bình thường trong đội phân tích quan liêu tiếp giáp.

Xem thêm: Adobe Animate Cc 21 - Adobe Animate Cc 2021 Crack V21

Nghiên cứu giúp thực nghiệm rất có thể được tiếnhành theo cách 1) trọn vẹn bỗng nhiên hoá (completely randomized design),trong những số ấy các đối tượng người tiêu dùng cảm nhận kiểu ảnh hưởng một biện pháp tình cờ (treatmenthoặc placebo) hoặc 2) xây dựng bắt cặp (crossover thiết kế tuyệt matched-pairdesign) trong những số đó mỗi đối tượng người sử dụng thứu tự nhận từng một số loại ảnh hưởng (tác động 1,ảnh hưởng 2,… với placebo).
Crossover design góp tránh một trong những thiênkiến tiềm tàng (potential) và tránh đổi mới giấu (lurking) do mỗi đối tượng là nhưnhau, chỉ gồm ảnh hưởng là khác. Vậy nên, mọt liên hệ giữa yếu tố tác động ảnh hưởng với kếtquả mà lại NNC quan tâm có thể dễ dàng nhận ra một cách đúng đắn rộng.
Hình như, trong một phân tích thực nghiệmrất có thể tất cả một yếu tố ảnh hưởng tác động (one factor) hoặc các nhân tố tác động(multi-factors). Nghiên cứu giúp có không ít nhân tố mang về nhiều báo cáo rộng nghiêncứu vãn đến từng nguyên tố cá biệt, ví dụ như ta rất có thể so sánh ảnh hưởng tác động của từngnguyên tố lên biến hóa kết quả đối với tác động ảnh hưởng tổng phù hợp của tất cả nhân tố này lên biếnhiệu quả.