LYCHEE LÀ GÌ

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú mathienky.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Lychee là gì

Herbertpur is also famous for exporting chất lượng basmati rice & fruits lượt thích litchi và dussehere mangoes.
Some crops which have sầu been traditionally farmed in tropical climates, such as mango, litchi, và avocabởi, are cultivated in the subtropics.
Apple, apricot, plum, fig, pear, wild pear, mango, orange, damson, litchi, & persimtháng are worth mentioning fruit trees of the area.
The town is known for its orchards, which produce fruits such as star-fruit, pomegranate, banamãng cầu, papaya, orange, và litchi.
The fruit is also rich in plants that have specialties such as avocabởi vì, durian, jackfruit, litchi & many kinds of crops: sugar, green beans, corn...
With fertile, well-watered soil, pinetáo bị cắn is the primary crop, as well as rice, mango, litchi, banamãng cầu, sugarcane, watermelon, green pepper, snuff, lemon, rubber, malanga và orange.
Các cách nhìn của những ví dụ không diễn tả cách nhìn của những chỉnh sửa viên mathienky.com mathienky.com hoặc của mathienky.com University Press tốt của những công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: Bạn Đang Tìm Mẫu Giấy A4 Có Dòng Kẻ Ngang Viet Tay, Mẫu Giấy A4 Có Dòng Kẻ Ngang Đẹp

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mathienky.com English mathienky.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語