Maẫu Sổ Quỹ Tiền Mặt

Sổ quỹ tiền mặt được dùng mang đến thủ quỹ (hoặc hoàn toàn có thể dành riêng cho kế tân oán chi phí mặt) nhằm phản chiếu tình trạng thu và đưa ra tồn quỹ tiền mặt phẳng chi phí đất nước hình chữ S của đơn vị chức năng. Sau phía trên mathienky.com xin gửi đến các bạn Mẫu sổ quỹ tiền phương diện với trả lời cách lập dựa trên Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Bạn đang xem: Maẫu sổ quỹ tiền mặt


1. Mẫu sổ quỹ chi phí mặt theo Thông tứ 200 (S07-DN)

 SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: …

Ngày,Ngày,Số hiệu chứng từSố tiền
thángthángDiễn giảiGhi
ghi sổchứng từThuChiThuChiTồnchú
ABE123G
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …

Sổ quỹ chi phí mặt này có … trang, đặt số từ bỏ trang 01 cho trang …

Ngày msinh sống sổ: …

Ngày….. tháng…. năm …….
Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế tân oán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

(Ký, chúng ta thương hiệu, đóng dấu)

 

*
Sổ quỹ chi phí mặt theo thông bốn 200

2. Mẫu sổ quỹ chi phí khía cạnh theo thông tứ 133 (S04a-DNN)

Đơn vị: ………………………..

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: ………

Ngày, mon ghi sổNgày, tháng triệu chứng từSố hiệu bệnh từDiễn giảiSổ tiềnGhi chú
ThuChiThuChiTồn
ABE123G

Mẫu sổ quỹ tiền mặt này có …. trang, viết số từ bỏ trang 01 mang đến trang …

– Ngày msinh hoạt sổ: ……

Ngày … mon … năm …
Người lập biểu(Ký, bọn họ tên)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Người đại diện thay mặt theo pháp luật(Ký, họ tên, đóng góp dấu)

Ghi chú: Trường hợp thuê dịch vụ kế toán, kế tân oán trưởng bắt buộc ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thù cùng thương hiệu đơn vị hình thức kế tân oán.

*
Sổ quỹ tiền mặt theo thông tứ 133

3. Sổ quỹ chi phí khía cạnh theo thông bốn 107 (S11-H)

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

(Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt)

Ngày, mon ghi sổNgày, tháng bệnh từSố hiệu triệu chứng từDiễn giảiSố tiềnGhi chú
ThuChiTồn
ABCD123E
Số dư đầu kỳ
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
Cộng gây ra ngày
Cộng lũy kế tháng
Cộng luỹ kế từ đầu năm
Sổ quỹ tiền mặt này có … trang, khắc số tự trang 01 cho trang …Ngày msinh sống sổ: ……………………………………………..

Ngày … tháng… năm……….

NGƯỜI LẬP. SỔ

(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng dấu)

*
Sổ quỹ chi phí khía cạnh theo thông bốn 107

4. Hướng dẫn điền sổ quỹ tiền mặt

Thủ quỹ áp dụng mẫu mã sổ quỹ tiền mặt để đề đạt tình hình thu, bỏ ra tồn quỹ tiền mặt bằng tiền đất nước hình chữ S của khách hàng. Mỗi thủ quỹ cần sử dụng một sổ hay như là một số trang sổ.

Xem thêm: Desktop & Văn Phòng - Phần Mềm Công Cụ Toán Học Mathtype 6

Kế tân oán cũng rất có thể sử dụng sổ này nhằm những thống kê chi tiết quỹ tiền khía cạnh. Tên sổ quỹ tiền khía cạnh sẽ được sửa lại là “Sổ kế tân oán chi tiết quỹ chi phí mặt”.

Căn cđọng nhằm ghi sổ quỹ chi phí khía cạnh là những Phiếu thu và Phiếu chi đã làm được triển khai nhập, xuất quỹ.

Cột A: Ghi tháng ngày ghi sổ quỹ chi phí mặtCột B: Ghi ngày tháng của Phiếu đưa ra, Phiếu thu.Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu cùng số hiệu Phiếu chi liên tiếp trường đoản cú bé dại mang lại lớn.Cột E: Ghi văn bản nhiệm vụ kinh tế của Phiếu đưa ra, Phiếu thuCột 1: Số chi phí nhập quỹ.Cột 2: Số chi phí xuất quỹ.Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày.

Định kỳ kế toán kiểm soát và đối chiếu giữa “Sổ kế tân oán cụ thể quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ chi phí mặt”, ký tên xác nhận vào cột G (Nếu có)

Sổ quỹ tiền mặt được thủ quỹ áp dụng Một trong những các bước của mình. Với gần như chia sẻ trên đây, bản thân tin chắc là độc giả đã làm rõ rộng về gần như văn bản này.