MAKE UP YOUR MIND LÀ GÌ

Nghĩa rộng:

Quyết định (làm cái gi trong một số lựa chọn) – decide which of a number of possible things you will have khổng lồ bởi.quý khách hàng đang xem: Make up your mind là gì

Tiếng Việt bao gồm bí quyết nói tương tự:

Quyết định

Ví dụ: