PRESENTED BY LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

presented
*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/ tính từ xuất hiện, hiện tại diệnlớn be present at...

Bạn đang xem: Presented by là gì

: có mặt ở...lớn be present to lớn the mind: hiển thị vào trí bây giờ, ngày nay, bây chừ, ni, nàypresent boundaries: mặt đường tinh quái giới hiện nay tạithe present volume: cuốn nắn sách này (ngữ điệu học) hiện tạipresent tense: thời hiện nay tại (từ bỏ cổ,nghĩa cổ) chuẩn bị, chuẩn bị sẵn sàng góp đỡa very present help in trouble: sự hỗ trợ hết sức sẵn sàng chuẩn bị trong những khi hoảng sợ khó khăn danh từ hiện nay, hiện thời, bây giờ, hiện thời, lúc này, bây giờat present: hiện tại, bây chừ, cơ hội nàyfor the present: vào từ bây giờ, hiện nay giờ (pháp lý);(nghịch cợt) tài liệu này, tứ liệu nàyby these presents: bởi đa số tư liệu này (ngôn ngữ học) thời hiện tại danh từ qua biếu, thứ bộ quà tặng kèm theo, tặng kèm phẩmlớn make sometoàn thân a present of something: biếu ai cái gì, tặng ai mẫu gì danh từ bốn nắm giơ súng ngắm tứ núm bồng súng chào ngoại đụng từ giới thiệu, bày ra, lòi ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: trường phù hợp này lòi ra một số khó khăn đưa, trình, nộp, dânglớn present the credentials: trình quốc thưkhổng lồ present a petition: chuyển một bạn dạng kiến nghịto present a cheque for payment: nộp séc để lĩnh tiền bộc bạch, trình diễn, biểu thịlớn present the question very cleary: trình bày vấn đề một giải pháp rất rõ ràng diễn đạt (một vnghỉ ngơi kịch); mang lại (diễn viên) ra mắtlớn present oneself: trình diện; dự thi; phát sinh, xuất hiện thêm, biểu lộ rato lớn present oneself before the jury: trưng bày trước ban giám khảothe idea presents itself khổng lồ my mind: ý nghĩ nảy ra vào trí óc tôi ra mắt (ai cùng với ai); chuyển (ai) vào yết loài kiến, gửi (ai) vào bệ kiến (vua...)to be presented at court: được đưa vào chầu, được gửi vào yết kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu cùng với giám mục để cai quản xứ đọng đạo) biếu tặng ngay (ai cái gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàokhổng lồ present arms: bồng súng chào

*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

presented

Từ điển WordNet


adj.


n.

Xem thêm: Cách Cắm Tai Phone Vào Máy Tính Không Nghe Được Nhạc, Âm Thanh Khi Cắm Tai

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative of a country, etc.

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation


English Synonym và Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extkết thúc give grant hand over offer submit tenderant.: absent future past