Quá khứ của study

Cách phân chia động trường đoản cú study rất giản đơn, Quý Khách bắt buộc lưu giữ 3 dạng sinh hoạt bảng thứ nhất để có thể phân chia rượu cồn từ đó sinh hoạt ngẫu nhiên thời nào.Giờ các bạn coi phương pháp chia chi tiết của đụng tự study sinh sống bảng thứ hai cụ thể rộng về tất cả những thì.

Chia Động Từ: STUDY

Nguyên thể Động danh từ Phân trường đoản cú II
khổng lồ study studying studied
Bảng phân chia hễ từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn study study studies study study study
Lúc Này tiếp diễn am studying are studying is studying are studying are studying are studying
Quá khđọng đơn studied studied studied studied studied studied
Quá khđọng tiếp diễn was studying were studying was studying were studying were studying were studying
Hiện tại trả thành have studied have sầu studied has studied have sầu studied have studied have studied
Lúc Này xong xuôi tiếp diễn have sầu been studying have sầu been studying has been studying have been studying have been studying have sầu been studying
Quá khứ đọng hoàn thành had studied had studied had studied had studied had studied had studied
QK kết thúc Tiếp diễn had been studying had been studying had been studying had been studying had been studying had been studying
Tương Lai will study will study will study will study will study will study
TL Tiếp Diễn will be studying will be studying will be studying will be studying will be studying will be studying
Tương Lai trả thành will have studied will have studied will have studied will have sầu studied will have studied will have studied
TL HT Tiếp Diễn will have sầu been studying will have sầu been studying will have sầu been studying will have sầu been studying will have been studying will have sầu been studying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would study would study would study would study would study would study
Conditional Perfect would have sầu studied would have sầu studied would have sầu studied would have studied would have sầu studied would have studied
Conditional Present Progressive would be studying would be studying would be studying would be studying would be studying would be studying
Conditional Perfect Progressive would have been studying would have sầu been studying would have been studying would have been studying would have sầu been studying would have been studying
Present Subjunctive study study study study study study
Past Subjunctive studied studied studied studied studied studied
Past Perfect Subjunctive had studied had studied had studied had studied had studied had studied
Imperative study Let′s study study