Riot Là Gì

an occasion when a large number of people behave sầu in a noisy, violent, and uncontrolled way in public, often as a protest:

Bạn đang xem: Riot là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ mathienky.com.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tín.


The streets in this district include South Central Los Angeles, where the riots broke out two years ago.
*

another name for Guy Fawkes Night, the night of 5 November , when many people in the UK light bonfires và watch fireworks

Về Việc này
*

*

*

Xem thêm: Oimeoi Là Gì ? Buh Confessions

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mathienky.com English mathienky.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message