Short-sighted là gì

They learn khổng lồ overlook short-sighted reactions and impulsive thinking, lớn think in a long-term, more consequential way.

Bạn đang xem: Short-sighted là gì


Chúng học những bỏ qua mất mọi phản công thiển cận cùng địa chỉ sự tư duy để suy nghĩ xa rộng với lô gích hơn
They learn lớn overlook short- sighted reactions và impulsive thinking, khổng lồ think in a long- term, more consequential way.
Chúng học những bỏ qua hầu hết phản công thiển cận và can hệ sự bốn duy nhằm xem xét xa hơn với lô gích hơn
The Globe and Mail, in suggesting why Nintenbởi posted a record loss of $926 million for the initial six months of its 2011–2012 fiscal year, blamed the Wii"s kiến thiết for being "short-sighted".
The Globe and Mail, cho biết lý do vì sao Nintenvì đang thua lỗ kỷ lục 926 triệu đô la trong sáu tháng trước tiên của năm tài bao gồm 2011-2012, đổ lỗi mang lại thiết kế của Wii là "trung bình quan sát ngắn thêm hạn".
Louis Mountbatten, Earl Mountbatten of Burma, the British commander in Southeast Asia, visited Bangkok in January 1946 & described the king as "a frightened, short-sighted boy, his sloping shoulders & thin chest behung with gorgeous diamond-studded decorations, altogether a pathetic và lonely figure".
Louis Mountbatten, Bá tước đoạt Mountbatten của Miến Điện, bạn chỉ huy quân Anh nghỉ ngơi Khu vực Đông Nam Á, viếng thăm Bangkok vào thời điểm tháng 1 năm 1946 với trình bày Quốc vương vãi là "một câu bé nhỏ sốt ruột, thiển cận, bờ vai dốc với ngực lxay của cậu bị mắc lên đông đảo trang bị trang trí long lanh đính thêm kyên cưng cửng, trọn vẹn là 1 trong nhân đồ gia dụng thảm sợ và cô đơn."
Các phiên phiên bản đĩa cứng gồm khuyến mãi kèm cha phim ngắn: Gunter Babysits, Love sầu at First Sight và Eddie"s Life Coach.

Xem thêm: Sw ( Chuyên Trang Về Phần Mềm Cờ Tướng Xqms, Download Phần Mềm Cờ Tướng Mạnh Nhất Thế Giới


These shorebirds forage for food on beaches, usually by sight, moving across the beaches in short bursts.
Chùng tìm thức ăn uống trên các bãi tắm biển, thường xuyên là bằng cách nhìn, di chuyển trên phần đa bãi biển trong những lần ngắn.
The British squadron was under constant air attachồng and, short of anti-aircraft ammunition, steamed on toward Milos, sighting Sagittario at 10:00.
Đội tàu của King, trước rất nhiều cuộc không kích liên tiếp cùng sắp tới bị cạn không còn đạn pháo chống không, đang đề nghị nạm sức quăng quật chạy về phía Milos, và va độ tàu Sagittario vào mức 10h00.

Xem thêm: Consumer Goods Là Gì - Nghĩa Của Từ Consumer Goods


All right, khổng lồ l& short, you"ve sầu got lớn pitch up like this and you thua trận sight of where you"re going.