Split Hairs Là Gì

Kính xin chào quí vị thính trả. Xin mời khách hàng theo dõi và quan sát bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 80 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vị Hằng Tâm và Christopher Cruise prúc trách nát.

Bạn đang xem: Split hairs là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are SPLIT HAIRS and HANG IN THERE.

Trong bài học từ bây giờ, nhị thành ngữ ta học là SPLIT HAIRS cùng HANG IN THERE.

Mike’s quite upmix with his family situation these days. It’s not really a bad situation but his uncle Ron has been creating unpleasant feelings between family members. Ron is Mike’s mother’s brother. He often gossips about what relatives vày, sometimes he unfairly condemns one with harsh words. Mike’s upphối but he’s trying lớn help everyone mover the fences.

Hồi này Mike khá bực mình vày chứng trạng gia đình của anh ấy. Tình trạng ko tệ lắm nhưng mà chú Ron của anh ý khiến bất hòa trong mái ấm gia đình. Chụ Ron là em của người mẹ Mike. Ông xuất xắc buôn chuyện xấu về bà con, nhiều khi còn nặng nề lời. Mike bực bản thân cơ mà anh cố gắng góp hòa giải phần nhiều fan.

MAI LAN: So your uncle Ron is at it again, saying things that are not kind, even causing relatives to be mad with each other. I hope this situation will go away soon.

Vậy là crúc Ron của anh lại nạm, nói đông đảo cthị trấn không đàng hoàng, khiến cho mái ấm gia đình giận nhau. Tôi mong muốn triệu chứng này cngóng chấm dứt.

MIKE: I hope so too. It’s no fun when brothers, sisters, cousins have conflicts. And all is caused by pettiness!

Tôi cũng hi vọng nắm. Thật là kém vui Khi bạn bè, bà bé lục đục. Mà tất cả chỉ vày tính nhỏ dại mọn.

MAI LAN: So what has uncle Ron specifically done? All I know is the family is not really happy together as they had been before.

Vậy thì chụ Ron đúng chuẩn có tác dụng gì? Tôi chỉ biết là mái ấm gia đình không vui cùng nhau nlỗi xưa.

MIKE: Well, uncle Ron is splitting hairs! He criticized relatives for very small details in their words, their work. It’s truly uncalled for!

Ồ, crúc Ron "split hairs". Ông chỉ trích mọi fan về hầu như chi tiết nhỏ nhoi trong khẩu ca, việc có tác dụng. Thực là ko quan trọng.

MAI LAN: “Split hairs”? What’s the meaning of this term?.

"Split hairs"? Ý nghĩa từ bỏ này là gì?

MIKE: Split S-P-L-I-T hairs H-A-I-R-S means argue about petty details, pay too much attention khổng lồ differences that are small & not important.

Split S-P-L-I-T hairs H-A-I-R-S bao gồm ngĩa là nóng bức về đầy đủ cụ thể nhỏ, chú ý cho tới phần nhiều sự biệt lập bé dại nhoi, không đặc trưng.

Xem thêm: TàI KhoảN 511, Sơ Đồ Hạch Toán Tài Khoản 511 : Hướng Dẫn Hạch Toán Chuyên Sâu

MAI LAN: So hairs are already small, splitting them means making them smaller, criticizing things that are unimportant.

Vậy nghĩa là tua tóc sẽ bé dại, lại còn "chẻ sợi tóc có tác dụng hai", chê trách nát hầu như điều không đặc biệt quan trọng.

MIKE: Exactly that. He said cousin Larry didn’t greet him properly, only saying “Hello, uncle Ron”, without bowing his head!

Thế kia. Chụ nói cậu em Larry ko xin chào crúc đúng chuẩn, chỉ nói "Chào chụ Ron" nhưng mà ko cúi đầu !

MAI LAN: Gosh! That’s a bit too much! Uncle Ron should know members of the family treat hyên ổn well from their heart. Little details like that shouldn’t be the issue!

Chà! Hơi thừa đấy! Chụ Ron phải biết là gia đình thực lòng quí chú. Chi huyết bé dại như vậy chưa phải là vụ việc.

MIKE: Last week, he called up cousin Beth and shouted at her because he thought Beth wasn’t respectful enough lớn his friover when this person came to lớn Beth’s restaurant for dinner.

Tuần trước crúc hotline phone mang đến cô em bọn họ Beth, la lối lên do crúc nghĩ là Beth không lễ độ với những người chúng ta của chú ấy Lúc ông này tới tiệm ăn uống của Beth.

MAI LAN: I feel lượt thích laughing when thinking about this situation. Uncle Ron is splitting hairs with people around him. Please tell all to lớn take it easy và not be upmix. Even you, Mike. The person who’s losing is uncle Ron himself; he’s unhappy & people loses respect for hyên.

Tôi thấy buồn cười cợt khi nghĩ mang đến tình trạng này. Chú Ron bươi lộc bình ra bọ với tất cả người phổ biến xung quanh mình. Bảo chúng ta cứ đọng điềm nhiên. Cả anh nữa, Mike. Người chiến bại thiệt chính là crúc Ron. Crúc ko vui mà lại đa số fan lại sút kính trọng chú.

MIKE: You’re smart, Mai Lan. I’ll tell everyone lớn hang in there. Hopefully, uncle Ron will change when we don’t resent hlặng and things will be better.

Cô hợp lý lắm, Mai Lan. Tôi đã bảo phần đa người "hang in there". Hy vọng là chụ Ron đang đổi khác khi bản thân không kháng đối chú cùng đông đảo sự sẽ tốt trông đẹp hẳn.

MAI LAN: “Hang in there”? What’s that?

“Hang in there”? Nghĩa là gì?.

MIKE: Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E means remain persistent và determined in difficult circumstances.

Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E có nghĩa là làm tiếp ý thức, kiên nhẫn trong lúc gập trở ngại.

MAI LAN: Great! Yes, let all of us hang in there, keep our cool. Uncle Ron will someday stop splitting hairs. He’ll realize that splitting hairs doesn’t bring any good to anyone, himself, too!

Tốt! Đúng vậy, tất cả chúng ta phải kiên nhẫn, nhịn nhường nhịn crúc, bình tâm. Một ngày làm sao kia chú Ron sẽ hết "splitting hairs". Chụ đang nhận thấy là chỉ trích nhỏ nhoi không tác dụng mang lại ai, trong cả cho crúc.

MIKE: Mai Lan, I know you’re hanging in there at your office. Your trùm is the “splitting hairs” type, criticizing people readily, but you keep your cool. You’re my idol in this matter.

Mai Lan. Tôi biết là cô sẽ "hang in there", khôn xiết kiên trì trong ssống làm. Xếp của cô cũng là loại "bươi lộc bình ra bọ", hay chỉ trích từng bài toán nhỏ, nhưng lại cô vẫn làm tiếp ý thức. Cô là thần tượng của tôi về vấn đề này !

MAI LAN: Come on, Mike. You are my idol in many ways. How does that sound?

Thôi mà, Mike. Anh đó là thần tượng của mình về những phương thơm diện. Nghe được không?

Hôm ni họ vừa học tập nhị thành ngữ: SPLITTING HAIRS tức là BỚI BÈO RA BỌ và HANG IN THERE tức là GIỮ VỮNG TINH THẦN. Hằng Tâm cùng Christopher Cruise xin hứa hẹn gặp mặt lại quí vị trong bài học kinh nghiệm cho tới.