Tê Giác Tiếng Anh

Khoảng 98,5% của kia giác trắng phía Nam sinh sống tại năm non sông (Nam Phi, Namibia, Zimbabwe, Kenya với Uganda).

Bạn đang xem: Tê giác tiếng anh


About 98.5% of trắng rhinos live sầu in just five countries (South Africa, Namibia, Zimbabwe, Kenya & Uganda).
The southern White rhinoceros also has a prominent muscular hump that supports its relatively large head.
Dân số vườn trúc sẽ sút, và tê giác trắng miền Bắc đã hiếm Khi sinh sản vào điều kiện nuôi nhốt.
Năm 1975 Sudan được gởi mang đến Ssinh hoạt thụ Dvůr Králové (Cộng hòa Séc) cho công tác trưng bày cơ giác trắng pmùi hương bắc.
In 1975 the group including Sudan was shipped khổng lồ the Dvůr Králové Zoo for their northern white rhinoceros display.
Tổ tiên của cơ giác Black và kia giác trắng đã xuất hiện sinh sống Châu Phi vào thời gian cuối thế Miocen khoảng tầm mười triệu năm ngoái.
Ancestors of the black và the Trắng rhinoceros were present in Africa by the over of the Late Miocene about ten million years ago.
Slàm việc thú này là nơi tuyệt nhất trên nhân loại loài tê giác trắng pmùi hương bắc tạo nên thành công, cùng với con cuối cùng được sinch vào khoảng thời gian 2000.
The Zoo is the only one in the world where northern Trắng rhinos have successfully given birth, with the last calf being born in 2000.
Các quần thể nhỏ dại cơ giác trắng đã dần dần hồi phục trong số những năm vừa qua, đã tăng lên đến 840 cá thể quay trở lại trong những năm 1960 đến 1000 những năm 1980.
The small population of Trắng rhinoceros has slowly recovered during the years, having grown khổng lồ 840 individuals baông xã in 1960s to lớn 1,000 in the 1980s.
Con lai của các phân loài tê giác trắng (Ceratotherium simum simum x Ceratotherium simum cottoni) vẫn sinh nở trên vườn cửa thụ Dvur Kralove (vườn cửa bách trúc Dvur Kralove nad Labem) trên Tiệp Khắc năm 1977.

Xem thêm: Chuyển Đổi Bảng Mã Vni Sang Unicode, Vni Và Ngược Lại, Hướng Dẫn Chuyển Font Chữ Từ Vni Sang Unicode


A subspecific hybrid trắng rhino (Ceratotherium s. simum × C. s. cottoni) was bred at the Dvůr Králové Zoo (Zoological Garden Dvur Kralove sầu nad Labem) in the Czech Republic in 1977.
Tới thời khắc Sudan bị tiêu diệt, nó là 1 trong những vào ba cá thể tê giác trắng phương bắc còn còn lại bên trên nhân loại, cùng là thành viên đực độc nhất còn sót lại của phân loại này.
At the time of his death, he was one of only three living northern Trắng rhinoceroses in the world, & the last known male of his subspecies.
Vào tháng 1 năm 2005, chính phủ nước nhà DRC phê chuẩn y một kế hoạch hai phần năm loài kia giác trắng miền Bắc được gửi từ Vườn tổ quốc Garamcha tới khu bảo tồn động vật hoang dã vào một Kenya.
In January 2005, the government of the DRC approved a two-part plan for five northern White rhinos lớn be moved from Garamcha National Park to a wildlife sanctuary in Kenya.
Tê giác trắng miền Nam chưa phải là phân loại hướng dẫn và chỉ định mà lại chọn cái tên kỹ thuật là Ceratotherium simum simum vì chưng một bên thám hiểm bạn Anh mang tên là William John Burchell vào thập kỷ 1810.
The southern trắng rhinoceros is the nominate subspecies, which was given the scientific name Ceratotherium simum simum by the English explorer William John Burchell in the 1810s.
Tháng 12 năm 2009, Sudan được đưa tự Ssinh sống thụ Dvůr Králové cho tới Khu bảo đảm Ol Pejeta cho chương trình nhân giống thiết bị nuôi "Cơ hội mãi mãi cuối cùng", cùng với bố bé cơ giác trắng phương bắc khác.
In December 2009 the rhinos were moved to lớn the Ol Pejeta Conservancy for a "Last Chance To Survive" breeding program, along with three other northern Trắng rhinoceroses.
Tính cho thời điểm cuối tháng 12 năm 2007, tổng con số thành viên được dự trù khoảng tầm 17.460 nhỏ cơ giác trắng miền Nam vào tự nhiên, khiến cho bọn chúng tới nay là những phân loại nhiều mẫu mã duy nhất của loại kia giác trên trái đất.
As of late December 2007, the total population was estimated at 17,460 southern White rhino in the wild, making them by far the most abundant subspecies of rhino in the world.
Họ tạo một tài khoản trên vận dụng Tinder mang đến Sudan, bé tê giác trắng phương bắc ở đầu cuối, và người dùng áp dụng này hoàn toàn có thể nhấp lên xuống về phía mặt phải đặt ủng hộ chi phí mang đến dự án công trình này. ^ “In captivity”.
They created a Tinder account for Sudan, the last standing male of northern white rhinos, and the app"s users could swipe right khổng lồ make their donations for the development of breeding methods.