Transfer to là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

transfer
*

transfer /"trænsfə:/ danh từ sự dịch rời, sự dời chỗ; sự truyềnheat transfer: sự truyền nhiệt sự nhượng, sự nhường nhịn lại, sự chuyển cho (nghệ thuật) phiên bản vật dụng lại sự thuyên chuyển (nhân viên...) sự chuyển khoản qua ngân hàng (tài vụ) vé đưa xe tàu (nhằm liên tiếp đi trên tuyến đường khác) binh sĩ thuyên ổn chuyển (trường đoản cú đơn vị chức năng này quý phái đơn vị khác) hễ từ dời, gửi, dọn nhượng, nhường nhịn, gửi choto transfer land: nhượng đất thứ lại, in lại thuyên chuyển (nhân viên cấp dưới...)to transfer a student from English department to Chinese department: gửi một học sinh từ khoa Anh lịch sự khoa Trung đưa xe cộ, đổi xe pháo (nhằm tiếp tục đi bên trên tuyến đường khác)
<"trænsfə:> danh từ o sự chuyển; sự truyền; sự biến đổi § bank transfer : sự chuyển khoản qua bank § energy transfer : sự biến đổi năng lượng § heat transfer : sự truyền nhiệt § mass transfer : sự chuyền khối § vapor transfer : sự chuyển hơi nước § transfer of vibration : sự truyền chấn động § transfer bottle : bình chuyển mẫu § transfer prover : bộ hiệu chỉnh truyền động
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

transfer

Từ điển Collocation

transfer noun

ADJ. massive The war caused a massive sầu transfer of population. | efficient, smooth, successful the smooth transfer of power to the new government | net There has been a net transfer of lower-paid people away from the inner cities. | permanent Her boss recommended a permanent transfer overseas. | direct Employees are paid by direct transfer to a ngân hàng trương mục. | data, information, knowledge | l&, property | population | resource | giải pháp công nghệ | tệp tin, multimedia, software | inter-company, inter-hospital, etc. | bank, capital, cash, credit, financial, money, nội dung, stoông xã | electronic, telegraphic | embryo, gene | charge, electron, energy, heat, nuclear, thermal | close-season, không tính phí, 15-million-pound, etc. (all in football)

VERB + TRANSFER make Only the owner can make a transfer of goods. | give sb His club have sầu given hyên ổn a không tính phí transfer.

TRANSFER + VERB take place

TRANSFER + NOUN giảm giá, fee, các mục, payment, price, system (all in football)

PREPhường. ~ between the transfer of property between private buyers | ~ from, ~ to

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Transfer to là gì

a ticket that allows a passenger to lớn change conveyances

v.

move from one place khổng lồ another

transfer the data

transmit the news

transfer the patient khổng lồ another hospital

cause khổng lồ change ownership

I transferred my stock holdings khổng lồ my children


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. The movement of data from one location to lớn another. 2. The passing of program control from one portion of code to lớn another.vb. To move data from one place to another, especially within a single computer. Compare transmit.

Xem thêm: Đồ Chơi Board Game Chiến Thuật Tiếng Anh Là Gì, Trò Chơi Điện Tử Chiến Lược

Bloomberg Financial Glossary

转移|转让|转帐|过户|转拨转移;转让;转帐;过户;转拨A change of ownership from one person or các buổi tiệc nhỏ khổng lồ another.

Investopedia Financial Terms


Transfer

A tax-miễn phí, non-reportable movement of assets between retirement plans.