Valor là gì

He later wrote on such topics as ethics, justice, knowledge, moderation, piety, the soul, and valor.

Bạn đang xem: Valor là gì


Sau này ông viết về các đề bài nlỗi đạo đức, công lý, kiến thức và kỹ năng, ngoan đạo, linc hồn, sự chừng đỗi cùng lòng dũng cảm.
Within two years, he brought the area inkhổng lồ complete submission by wise & adroit administration no less than by his brilliant valor.
Trong vòng hai năm, ông làm cho vùng này trnghỉ ngơi bắt buộc hoàn thiện vày những chế độ hoàn hảo và khôn khéo không kém gì sự dũng cảm hoàn hảo nhất của ông.
Bất chấp sự mất mát của anh, Iturbide đã từ phân minh mình vào trận chiến này vày sự dũng cảm và kiên định.
Statues khổng lồ them were erected as offerings of thanks khổng lồ the gods —an honor not otherwise accorded to lớn mortals— and poets thanh lịch of their valor.
Tượng để tôn vinc bọn họ được dựng lên làm cho lễ đồ tạ ơn những thần—một vinch dự thường không ban cho những người phàm—và thi sĩ ca ngợi sự dũng cảm của mình.
In Chile, it is also called Impuesto al Valor Agregado and, in Peru, it is called Impueskhổng lồ General a las Ventas or IGV.
Ở Chile nó được Gọi là Impueslớn a las Ventas y Servictiện ích ios, ở Tây Ban Nha được Call là Impueslớn sobre el Valor Añadibởi cùng sống Peru nó được Điện thoại tư vấn là Impueskhổng lồ General a las Ventas hoặc IGV.
“When the rules of civilized society are suspended, when killing becomes a business and a sign of valor & heroism,” wrote clergyman Charles Parsons in 1917, “then it seems almost useless to talk about crime in the ordinary sense.”
Năm 1917, một giới chức giáo-phđộ ẩm Charles Parsons viết: “khi những luật lệ của nền văn minh bị bỏ xó, Lúc sự thịt fan trlàm việc bắt buộc một nhiệm vụ, một tiêu chuẩn của sự việc phđộ ẩm giá bán với tính anh hùng, thì kể đến trọng tội theo nghĩa thông thường hầu hết là thừa”.
While being held, Cađến was granted the Premio Francisco Ojeda al Valor Periodístico (Francisco Ojedomain authority Award for Journalistic Courage).
Trong Lúc bị giam giữ, Cacho đã có trao Premio Francisco Ojedomain authority al Valor Periodístiteo (Giải Francisco Ojedomain authority mang đến Sự gan dạ trong ngành báo).
Naaman was a captain of the host of the king of Syria, an honorable man, a mighty man in valor, but he was also a leper (see 2 Kings 5:1).
Na A Man, quan lại tổng binh của vua Sy Ri, là 1 trong những bạn đáng yêu, mạnh bạo cùng với lòng dũng cảm, nhưng mà mắc bệnh phung (xin xem 2 Các Vua 5:1).
Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2015. ^ “Valores Medquả táo de Temperature y Precipitación-Santa Fe: Rosario” (bởi tiếng Tây Ban Nha).
In 1971, Varallo was awarded the Golden Medal for Military Valor for the deeds of its population against the German occupation in the late stages of World War II.

Xem thêm: Phôi Nhôm Billet Là Gì ? Nhôm Billet Nhôm Billet Là Gì


Năm 1971, Varallo đã có Tặng Kèm thưởng Huy cmùi hương kim cương mang đến quý giá quân sự mang đến phần đa hành động của dân chúng hạn chế lại sự chỉ chiếm đóng của Đức vào tiến trình cuối của Chiến tranh thế giới máy II.
We have sầu khổng lồ break this cycle of violence and get in there early with our children, our youngest children, and valorize them, not stigmatize them.
Chúng ta cần phải phá vỡ vạc vòng tròn của việc đấm đá bạo lực này cùng mau chóng mang nhấn thức này đến các đứa trẻ của bọn họ. nhưng mà theo một phía tích rất, vậy bởi vì tiêu cực.
For example, Homer’s Iliad, the oldest surviving work of Greek literature, describes how noble warriors, companions of Achilles, laid down their arms at the funeral rites for Patroclus & competed khổng lồ prove their valor in boxing, wrestling, discus và javelin throwing, và chariot racing.
Thí dụ, Iliad của Homer, tác phđộ ẩm xưa tốt nhất còn mãi mãi của văn học Hy Lạp, miêu tả Việc những chiến sĩ trực thuộc mẫu dõi quý tộc, bạn bè của Achilles, đặt thiết bị xuống tại tang lễ đến Patroclus cùng trtác dụng về quyền thuật, đấu đồ, ném đĩa cùng lao, với đua xe cộ ngựa nhằm chứng minh lòng dũng cảm.
Defining Bushivày as "a perfect creed", Millán-Astray said that "the Spanish legionnaire is also a samurai and practices the Bushivì chưng essentials: Honor, Valor, Loyalty, Generosity, và Sacrifice", và added that Spain would become a great power lượt thích Japan by adhering to the code"s principles.
Định nghĩa võ sĩ đạo nlỗi "một bạn dạng tín điều hoàn hảo", José Millán Astray bảo rằng "quân đoàn Tây Ban Nha cũng là 1 trong samurai với triển khai những chính sách tinh túy của võ sư đạo: danh dự, dũng cảm, trung thành, rộng lượng, hi sinh" cùng Tây Ban Nha sẽ biến đổi một cường quốc nhỏng Nhật Bản bằng phương pháp vâng lệnh những nguyên tắc của điều điều khoản.
Though outnumbered by some 135,000 invaders, Israel’s 32,000 fighting men might still have been inclined khổng lồ ascribe God-given victory to lớn their own valor.
Mặc cho dù lực lượng xâm lược phần đông khoảng 135.000 fan, Y-sơ-ra-ên với lực lượng 32000 tín đồ vẫn có thể gồm định hướng coi thắng lợi mà Đức Chúa Trời ban mang lại là do mức độ mình.
While serving in the United States Navy in World War II, I learned of brave sầu deeds, instances of valor, and examples of courage.
Lúc ship hàng vào Hải Quân Hoa Kỳ trong Đệ Nhị Thế Chiến, tôi đang học tập được phần đông hành động anh dũng, đông đảo hành động dũng cảm, với số đông tấm gương dũng cảm.
It was immensely popular và contributed to lớn raising the protệp tin of the shamrock as an image of Ireland: Oh The Shamrochồng - Through Erin"s Isle, To sport awhile, As Love và Valor wander"d With Wit, the sprite, Whose quiver bright A thousand arrows squander"d.
Nó đã trsinh hoạt bắt buộc vô cùng phổ biến, với đóng góp phần nâng cao vị nạm của shamrock nlỗi một hình ảnh của Ireland: Oh The Shamrochồng - Through Erin"s Isle, To sport awhile, As Love & Valor wander"d With Wit, the sprite, Whose quiver bright A thousand arrows squander"d.
Despite your insufferable arrogance the god-king has come to admire Sparchảy valor and fighting skill.
Mặc cho việc ngạo mạn của ngươi, Vương Thần vẫn ưa chuộng sự dũng cảm... cùng phần đông năng lực đại chiến của tín đồ Sparta.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M