WAS NGHĨA LÀ GÌ

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú mathienky.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Was nghĩa là gì

Early modern culture was still deeply imbued with warrior values, some of which (including those concerning women) were intensified by engagement with religious reformation.
The notion of longterm " risk ", as we have seen, was not yet central to public health in the 1950s.
A bill based on the weight of the copper (và later zinc), & hence the amount of electrithành phố used, was sent to the household.
The intellectual context of what at this time was considered to be plausible & demonstrable is also significant.
Trustworthiness of the engineers was also paramount in attempts to lớn establish railway locomotives as a safe, reliable, and cheap form of transportation.
In fact, although the discipline he imposed in his factory was a severe one, it was born of a desire to lớn improve sầu his workmen"s lot.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên mathienky.com mathienky.com hoặc của mathienky.com University Press xuất xắc của những đơn vị cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Người Phụ Nữ Thông Minh Là Người Như Thế Nào, Cách Yêu Của Phụ Nữ Thông Minh Và Kinh Nghiệm

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mathienky.com English mathienky.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語