Zombies là gì

(in stories) a frightening creature that is a dead person who has been brought baông xã to life, but without human qualities. Zombies are not able to lớn think and they are often shown as attacking và eating human beings:

Bạn đang xem: Zombies là gì

a dead person who is believed, in some Caribbean religions, lớn have been brought baông chồng lớn life by magic
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự mathienky.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


(in stories, movies, etc.) A zombie is a dead person brought back khổng lồ life without the ability to speak or move easily.
*

*

*

*

Xem thêm: Chạy Show Là Gì ? Chạy Sô Nghĩa Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mathienky.com English mathienky.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語